شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Interpipe Ntz Pat

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.50 1.50 1.50 1.50 2020/02/06 1398/11/17 1398-11-17
0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 2020/02/04 1398/11/15 1398-11-15
1.50 1.50 1.50 1.50 2019/10/30 1398/08/08 1398-08-08
0.70 0.70 0.70 0.70 2018/06/07 1397/03/17 1397-03-17
0.77 0.77 0.77 0.77 2018/06/04 1397/03/14 1397-03-14
0.6990 0.65 0.6990 0.65 2018/06/01 1397/03/11 1397-03-11
0.65 0.65 0.65 0.65 2018/05/18 1397/02/28 1397-02-28
0.70 0.70 0.70 0.70 2018/05/02 1397/02/12 1397-02-12
0.86 0.86 0.86 0.86 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Interpipe Ntz Pat

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی