شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه هند / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:0.916
  • بالاترین قیمت روز:0.9203
  • پایین ترین قیمت روز:0.9079
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9119
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۸:۳۲
  • نرخ روز گذشته:0.9108
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0052

نمودار کندل استیک روپیه هند / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه هند / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.916 ریال22:28:32
0.9163 ریال22:21:28
0.9169 ریال22:14:28
0.9164 ریال22:00:57
0.9164 ریال22:00:55
0.9169 ریال21:56:29
0.9171 ریال21:49:30
0.917 ریال21:42:30
0.9173 ریال21:35:32
0.9173 ریال21:35:31
0.9171 ریال21:21:28
0.9179 ریال21:14:28
0.9178 ریال21:07:33
0.9179 ریال21:00:46
0.9179 ریال21:00:45
0.9182 ریال20:56:32
0.9189 ریال20:49:28
0.919 ریال20:42:35
0.9186 ریال20:35:36
0.9186 ریال20:35:36
0.9185 ریال20:28:30
0.919 ریال20:21:29
0.9194 ریال20:14:29
0.9199 ریال20:07:35
0.9191 ریال20:01:15
0.9191 ریال20:01:13
0.9179 ریال19:56:32
0.9171 ریال19:49:29
0.9177 ریال19:42:34
0.9161 ریال19:35:34
0.9161 ریال19:35:33
0.9171 ریال19:28:31
0.9162 ریال19:21:33
0.9169 ریال19:14:29
0.9189 ریال19:00:54
0.9189 ریال19:00:54
0.9188 ریال18:56:31
0.919 ریال18:49:28
0.9183 ریال18:35:32
0.9183 ریال18:35:31
0.9189 ریال18:28:30
0.9188 ریال18:21:32
0.919 ریال18:14:30
0.9187 ریال18:07:40
0.9184 ریال18:01:31
0.9184 ریال18:01:30
0.9186 ریال17:56:30
0.9191 ریال17:49:28
0.9192 ریال17:42:34
0.9191 ریال17:35:35
0.9191 ریال17:35:35
0.9203 ریال17:28:30
0.919 ریال17:21:28
0.9186 ریال17:14:31
0.9168 ریال17:07:31
0.9169 ریال17:00:55
0.9169 ریال17:00:55
0.9157 ریال16:56:31
0.9156 ریال16:49:26
0.9151 ریال16:42:32
0.915 ریال16:35:34
0.915 ریال16:35:33
0.9161 ریال16:28:29
0.9177 ریال16:21:29
0.9176 ریال16:14:29
0.9152 ریال16:07:31
0.9153 ریال16:01:00
0.9153 ریال16:00:59
0.9147 ریال15:56:29
0.9138 ریال15:49:28
0.915 ریال15:35:35
0.915 ریال15:35:35
0.9159 ریال15:28:28
0.9148 ریال15:21:28
0.915 ریال15:14:26
0.9153 ریال15:07:32
0.9152 ریال15:00:49
0.9152 ریال15:00:46
0.9151 ریال14:56:30
0.9157 ریال14:49:28
0.9159 ریال14:42:29
0.9158 ریال14:35:31
0.9152 ریال14:35:30
0.9146 ریال14:28:28
0.9145 ریال14:21:29
0.9138 ریال14:14:26
0.914 ریال14:07:34
0.9147 ریال14:00:49
0.9147 ریال14:00:49
0.9145 ریال13:56:26
0.9142 ریال13:49:27
0.9144 ریال13:42:28
0.9142 ریال13:35:31
0.9142 ریال13:35:30
0.913 ریال13:28:30
0.9141 ریال13:21:28
0.9131 ریال13:00:46
0.9131 ریال13:00:46
0.9147 ریال12:49:25
0.9142 ریال12:42:28
0.914 ریال12:35:29
0.914 ریال12:35:29
0.9145 ریال12:28:26
0.9152 ریال12:21:25
0.9155 ریال12:14:26
0.9157 ریال12:07:31
0.9151 ریال12:00:58
0.9151 ریال12:00:58
0.9139 ریال11:56:25
0.9133 ریال11:49:23
0.9129 ریال11:42:26
0.9093 ریال11:35:28
0.9093 ریال11:35:27
0.9089 ریال11:28:25
0.909 ریال11:21:22
0.9089 ریال11:14:20
0.9087 ریال11:07:21
0.9089 ریال10:56:20
0.9095 ریال10:49:19
0.9093 ریال10:42:20
0.9095 ریال10:35:22
0.9095 ریال10:35:22
0.9091 ریال10:28:19
0.9099 ریال10:14:19
0.9093 ریال9:49:18
0.9088 ریال9:42:20
0.9085 ریال9:28:21
0.9086 ریال9:14:19
0.9079 ریال9:07:18
0.9081 ریال9:00:36
0.9081 ریال9:00:36
0.9083 ریال8:56:21
0.909 ریال8:49:18
0.9087 ریال8:35:20
0.9087 ریال8:35:19
0.9094 ریال8:28:20
0.9097 ریال8:21:19
0.9095 ریال8:14:19
0.91 ریال8:07:24
0.9104 ریال7:56:19
0.9096 ریال7:42:20
0.9095 ریال7:28:19
0.9094 ریال7:14:19
0.9097 ریال7:07:20
0.9096 ریال6:56:20
0.9097 ریال6:49:18
0.911 ریال5:00:37
0.911 ریال5:00:37
0.9112 ریال4:28:18
0.911 ریال4:14:19
0.9114 ریال1:35:19
0.9114 ریال1:35:19
0.9113 ریال1:28:19
0.9112 ریال1:21:20
0.911 ریال1:07:18
0.9109 ریال1:00:29
0.9109 ریال1:00:28
0.9108 ریال0:56:19
0.9111 ریال0:49:18
0.9107 ریال0:42:20
0.9111 ریال0:35:21
0.9111 ریال0:35:21
0.9102 ریال0:28:19
0.9101 ریال0:21:22
0.9108 ریال0:14:18
0.9119 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی