شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Indofood Cbp

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 706 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.1%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی