شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:1.9389
  • بالاترین قیمت روز:1.9422
  • پایین ترین قیمت روز:1.9042
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9176
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۳۳
  • نرخ روز گذشته:1.9168
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0221

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9389 ریال23:21:33
1.9391 ریال23:14:33
1.9409 ریال23:00:59
1.9409 ریال23:00:58
1.9408 ریال22:56:29
1.9401 ریال22:49:30
1.9379 ریال22:42:30
1.9378 ریال22:28:32
1.937 ریال22:21:27
1.9362 ریال22:14:27
1.9358 ریال22:07:30
1.936 ریال22:00:58
1.936 ریال22:00:57
1.9406 ریال21:56:29
1.9409 ریال21:49:29
1.9392 ریال21:42:30
1.9382 ریال21:35:32
1.9382 ریال21:35:30
1.9392 ریال21:28:29
1.9361 ریال21:21:28
1.9362 ریال21:14:28
1.9354 ریال21:07:33
1.9349 ریال21:00:46
1.9349 ریال21:00:44
1.9341 ریال20:56:31
1.9347 ریال20:49:28
1.9344 ریال20:42:35
1.9337 ریال20:35:35
1.9337 ریال20:35:35
1.9325 ریال20:28:30
1.9331 ریال20:21:29
1.9335 ریال20:07:34
1.9333 ریال20:01:15
1.9333 ریال20:01:12
1.9357 ریال19:56:32
1.9377 ریال19:49:28
1.9397 ریال19:42:33
1.9422 ریال19:35:36
1.9422 ریال19:35:35
1.9356 ریال19:28:31
1.9344 ریال19:21:33
1.9342 ریال19:14:29
1.9293 ریال19:07:30
1.9296 ریال19:00:54
1.9296 ریال19:00:54
1.9254 ریال18:56:30
1.9235 ریال18:49:28
1.9245 ریال18:35:31
1.9245 ریال18:35:30
1.9236 ریال18:28:30
1.9228 ریال18:21:32
1.9244 ریال18:14:29
1.9223 ریال18:07:39
1.9225 ریال18:01:30
1.9225 ریال18:01:29
1.9205 ریال17:56:29
1.9187 ریال17:49:28
1.9179 ریال17:42:33
1.9181 ریال17:35:34
1.9181 ریال17:35:34
1.9156 ریال17:28:30
1.9155 ریال17:21:28
1.9151 ریال17:14:30
1.9189 ریال17:07:31
1.9192 ریال17:00:55
1.9192 ریال17:00:55
1.919 ریال16:56:30
1.9234 ریال16:49:26
1.9208 ریال16:42:32
1.9234 ریال16:35:34
1.9234 ریال16:35:33
1.9169 ریال16:28:29
1.9119 ریال16:21:29
1.9093 ریال16:14:29
1.9086 ریال16:07:31
1.9081 ریال16:00:59
1.9081 ریال16:00:58
1.9079 ریال15:56:29
1.9068 ریال15:49:27
1.9078 ریال15:42:29
1.9067 ریال15:35:35
1.9067 ریال15:35:35
1.9069 ریال15:28:27
1.9072 ریال15:14:26
1.9068 ریال15:07:31
1.9069 ریال14:56:30
1.9074 ریال14:49:27
1.9068 ریال14:42:29
1.9054 ریال14:35:31
1.9054 ریال14:35:30
1.9049 ریال14:28:28
1.9051 ریال14:21:29
1.9056 ریال14:14:26
1.9053 ریال14:00:49
1.9053 ریال14:00:49
1.9059 ریال13:56:26
1.9062 ریال13:49:27
1.9061 ریال13:42:28
1.9066 ریال13:35:31
1.9066 ریال13:35:30
1.9052 ریال13:28:30
1.9042 ریال13:21:28
1.905 ریال13:14:26
1.9045 ریال13:07:28
1.9042 ریال13:00:45
1.9042 ریال13:00:45
1.9046 ریال12:49:25
1.9048 ریال12:42:28
1.9049 ریال12:35:29
1.9049 ریال12:35:29
1.9057 ریال12:28:26
1.9062 ریال12:21:25
1.9064 ریال12:14:26
1.9049 ریال12:07:31
1.9059 ریال12:00:58
1.9059 ریال12:00:57
1.9055 ریال11:56:25
1.9056 ریال11:49:23
1.9069 ریال11:42:26
1.9066 ریال11:35:27
1.9066 ریال11:35:27
1.9063 ریال11:28:25
1.9075 ریال11:21:22
1.9072 ریال11:14:20
1.9092 ریال11:00:37
1.9092 ریال11:00:37
1.911 ریال10:56:20
1.9112 ریال10:49:19
1.9114 ریال10:42:20
1.9107 ریال10:35:22
1.9107 ریال10:35:22
1.9113 ریال10:28:18
1.9117 ریال10:21:19
1.9116 ریال10:14:19
1.911 ریال10:07:21
1.9109 ریال10:00:42
1.9109 ریال10:00:42
1.9108 ریال9:56:20
1.911 ریال9:49:18
1.9107 ریال9:42:20
1.9092 ریال9:35:20
1.9092 ریال9:35:20
1.9098 ریال9:28:21
1.9097 ریال9:21:19
1.9096 ریال9:14:19
1.9092 ریال9:07:17
1.9097 ریال9:00:35
1.9097 ریال9:00:35
1.9084 ریال8:56:20
1.9095 ریال8:49:18
1.9101 ریال8:42:19
1.9102 ریال8:35:19
1.9102 ریال8:35:19
1.9105 ریال8:28:20
1.9104 ریال8:21:19
1.9103 ریال8:14:19
1.9102 ریال8:07:23
1.9101 ریال7:56:19
1.9099 ریال7:49:18
1.9098 ریال7:42:20
1.9101 ریال7:35:20
1.9101 ریال7:35:19
1.9105 ریال7:28:19
1.9096 ریال7:21:22
1.9092 ریال7:14:19
1.9099 ریال7:07:20
1.9078 ریال7:00:32
1.9078 ریال7:00:31
1.9075 ریال6:56:19
1.9077 ریال6:49:17
1.9083 ریال6:42:21
1.9076 ریال6:35:22
1.9076 ریال6:35:22
1.9073 ریال6:28:21
1.9076 ریال6:14:53
1.9083 ریال6:00:46
1.9083 ریال6:00:46
1.9084 ریال5:58:08
1.9089 ریال5:49:19
1.9084 ریال5:42:20
1.9081 ریال5:35:20
1.9081 ریال5:35:19
1.9091 ریال5:28:19
1.9106 ریال5:21:20
1.9099 ریال5:14:19
1.912 ریال5:07:19
1.9118 ریال5:00:40
1.9118 ریال5:00:40
1.9129 ریال4:42:20
1.9119 ریال4:35:19
1.9119 ریال4:35:18
1.9128 ریال4:28:18
1.9118 ریال4:14:18
1.9116 ریال4:00:46
1.9116 ریال4:00:45
1.9115 ریال3:56:18
1.9116 ریال3:42:18
1.9118 ریال3:35:20
1.9118 ریال3:35:20
1.911 ریال3:28:18
1.9137 ریال3:21:17
1.9108 ریال3:14:17
1.9137 ریال3:07:17
1.9138 ریال2:56:19
1.9146 ریال2:49:17
1.9151 ریال2:42:22
1.9171 ریال2:35:22
1.9171 ریال2:35:22
1.9169 ریال2:28:17
1.9172 ریال2:21:18
1.9169 ریال2:14:19
1.9158 ریال2:07:20
1.9167 ریال2:00:42
1.9167 ریال2:00:41
1.9197 ریال1:56:19
1.9186 ریال1:49:19
1.9179 ریال1:42:19
1.9172 ریال1:35:19
1.9172 ریال1:35:18
1.9147 ریال1:28:19
1.9144 ریال1:21:19
1.9145 ریال1:14:18
1.9149 ریال1:07:18
1.9151 ریال1:00:29
1.9151 ریال1:00:28
1.9154 ریال0:56:19
1.9152 ریال0:49:18
1.9156 ریال0:42:20
1.9159 ریال0:35:21
1.9159 ریال0:35:20
1.9167 ریال0:28:19
1.9164 ریال0:21:21
1.9165 ریال0:14:18
1.9176 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی