شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:0.1639
  • بالاترین قیمت روز:0.1646
  • پایین ترین قیمت روز:0.1634
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1641
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.1642
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1639 ریال20:35:25
0.1639 ریال20:35:25
0.164 ریال20:28:23
0.1641 ریال20:21:23
0.164 ریال20:14:22
0.1641 ریال20:07:25
0.1643 ریال20:00:49
0.1643 ریال20:00:49
0.1642 ریال19:49:22
0.1644 ریال19:42:25
0.1643 ریال19:35:24
0.1643 ریال19:35:24
0.1642 ریال19:28:23
0.164 ریال19:21:22
0.1639 ریال18:56:23
0.1637 ریال18:42:23
0.1636 ریال18:35:25
0.1636 ریال18:35:25
0.1637 ریال18:28:23
0.1638 ریال18:14:21
0.1639 ریال18:07:26
0.1638 ریال18:00:58
0.1638 ریال18:00:57
0.1637 ریال17:42:22
0.1636 ریال17:35:25
0.1636 ریال17:35:25
0.1635 ریال17:28:21
0.1636 ریال17:21:19
0.1634 ریال17:14:21
0.1639 ریال17:07:23
0.1636 ریال17:00:52
0.1636 ریال17:00:52
0.1639 ریال16:49:20
0.164 ریال16:42:24
0.1639 ریال16:21:20
0.164 ریال16:14:20
0.1638 ریال15:49:21
0.1637 ریال15:28:21
0.1634 ریال15:14:20
0.1635 ریال15:07:21
0.1636 ریال15:00:41
0.1636 ریال15:00:41
0.1634 ریال14:56:21
0.1635 ریال14:49:20
0.1638 ریال14:42:23
0.1639 ریال14:28:22
0.1638 ریال14:14:19
0.1636 ریال14:07:23
0.1637 ریال14:00:49
0.1637 ریال14:00:49
0.1639 ریال13:49:19
0.1636 ریال13:42:22
0.1639 ریال13:28:22
0.1641 ریال13:21:21
0.164 ریال13:14:19
0.1641 ریال13:07:21
0.1642 ریال13:00:38
0.1642 ریال13:00:37
0.1641 ریال12:49:19
0.1642 ریال12:28:22
0.1644 ریال12:21:20
0.1641 ریال12:00:51
0.1641 ریال12:00:50
0.1642 ریال11:49:19
0.1643 ریال11:42:21
0.1642 ریال11:35:21
0.1642 ریال11:35:21
0.1641 ریال11:21:21
0.1642 ریال11:14:19
0.164 ریال11:00:35
0.164 ریال11:00:34
0.1641 ریال10:56:19
0.1643 ریال10:49:19
0.1642 ریال10:42:22
0.1643 ریال10:35:20
0.1643 ریال10:35:20
0.1642 ریال10:28:21
0.1641 ریال10:14:19
0.1642 ریال10:00:39
0.1642 ریال10:00:39
0.1641 ریال9:49:18
0.1642 ریال9:42:20
0.164 ریال9:35:20
0.164 ریال9:35:20
0.1641 ریال9:14:19
0.164 ریال9:02:14
0.164 ریال9:02:14
0.1641 ریال8:56:21
0.164 ریال8:42:20
0.1641 ریال8:35:21
0.1641 ریال8:35:20
0.164 ریال8:00:43
0.164 ریال8:00:43
0.1641 ریال7:56:21
0.1642 ریال7:49:18
0.1641 ریال7:42:19
0.1642 ریال7:28:20
0.1643 ریال6:35:21
0.1643 ریال6:35:20
0.1644 ریال6:00:50
0.1644 ریال6:00:47
0.1645 ریال5:56:21
0.1646 ریال5:42:21
0.1644 ریال5:35:23
0.1644 ریال5:35:22
0.1646 ریال5:28:20
0.1645 ریال5:00:30
0.1645 ریال5:00:30
0.1646 ریال4:56:19
0.1645 ریال3:00:38
0.1645 ریال3:00:37
0.1644 ریال2:49:18
0.1645 ریال1:56:19
0.1644 ریال1:49:18
0.1645 ریال1:42:23
0.1641 ریال1:35:21
0.1641 ریال1:35:20
0.1642 ریال1:28:21
0.1641 ریال1:07:19
0.164 ریال0:42:22
0.1641 ریال0:35:20
0.1641 ریال0:35:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی