شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / روپیه سریلانکا

  • نرخ فعلی:0.6107
  • بالاترین قیمت روز:0.6128
  • پایین ترین قیمت روز:0.6087
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6098
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6107 ریال19:49:22
0.6111 ریال19:42:25
0.6109 ریال19:35:24
0.6109 ریال19:35:24
0.6106 ریال19:28:24
0.6099 ریال19:21:22
0.6095 ریال19:14:22
0.6093 ریال19:07:24
0.6092 ریال18:56:23
0.6088 ریال18:42:23
0.6091 ریال18:28:23
0.6099 ریال18:14:21
0.61 ریال18:07:26
0.6097 ریال18:00:58
0.6097 ریال18:00:58
0.6093 ریال17:49:21
0.6092 ریال17:42:22
0.609 ریال17:35:25
0.609 ریال17:35:25
0.6091 ریال17:28:21
0.6087 ریال17:14:21
0.6108 ریال17:07:23
0.6102 ریال17:00:53
0.6102 ریال17:00:52
0.6098 ریال16:56:21
0.6102 ریال16:42:24
0.6101 ریال16:35:23
0.6101 ریال16:35:23
0.6097 ریال16:28:22
0.6099 ریال16:14:20
0.61 ریال16:07:22
0.6099 ریال15:56:22
0.6098 ریال15:49:21
0.6095 ریال15:42:22
0.6094 ریال15:35:22
0.6094 ریال15:35:21
0.6092 ریال15:21:21
0.6093 ریال15:14:20
0.6094 ریال15:07:21
0.6092 ریال15:00:41
0.6092 ریال15:00:41
0.6094 ریال14:56:21
0.6097 ریال14:49:20
0.6103 ریال14:42:22
0.6104 ریال14:35:21
0.6104 ریال14:35:20
0.6102 ریال14:28:22
0.6099 ریال14:21:21
0.6098 ریال14:14:19
0.6092 ریال14:07:23
0.6095 ریال14:00:50
0.6095 ریال14:00:49
0.6101 ریال13:56:22
0.6102 ریال13:49:19
0.6099 ریال13:35:21
0.6099 ریال13:35:21
0.6102 ریال13:28:22
0.6106 ریال13:21:21
0.6105 ریال13:14:19
0.6107 ریال13:07:21
0.6112 ریال13:00:38
0.6112 ریال13:00:37
0.6111 ریال12:49:19
0.6113 ریال12:42:20
0.6117 ریال12:35:20
0.6117 ریال12:35:19
0.6119 ریال12:28:22
0.6122 ریال12:21:20
0.6119 ریال12:14:20
0.6113 ریال12:07:25
0.6116 ریال12:00:51
0.6116 ریال12:00:50
0.6117 ریال11:56:21
0.612 ریال11:49:19
0.6121 ریال11:42:21
0.6122 ریال11:35:21
0.6122 ریال11:35:21
0.6118 ریال11:28:21
0.6122 ریال11:21:21
0.6128 ریال11:14:19
0.6116 ریال11:07:20
0.6117 ریال11:00:35
0.6117 ریال11:00:34
0.6121 ریال10:56:19
0.6127 ریال10:49:19
0.6126 ریال10:35:20
0.6126 ریال10:35:20
0.6119 ریال10:28:21
0.6108 ریال10:21:19
0.611 ریال10:14:19
0.6111 ریال10:07:20
0.6109 ریال10:00:39
0.6109 ریال10:00:39
0.6111 ریال9:49:18
0.611 ریال9:42:20
0.6112 ریال9:28:20
0.6114 ریال9:21:19
0.6112 ریال9:14:19
0.6108 ریال9:07:20
0.6106 ریال9:02:14
0.6106 ریال9:02:14
0.6104 ریال8:49:19
0.6105 ریال8:42:20
0.6104 ریال8:35:21
0.6104 ریال8:35:20
0.6101 ریال8:21:19
0.61 ریال8:14:19
0.6099 ریال8:07:21
0.6102 ریال7:56:21
0.61 ریال7:49:19
0.6099 ریال7:35:19
0.6099 ریال7:35:19
0.6098 ریال7:28:20
0.6097 ریال7:14:19
0.6096 ریال7:07:20
0.6095 ریال7:00:40
0.6095 ریال7:00:39
0.6096 ریال6:56:20
0.6094 ریال6:49:20
0.6095 ریال6:35:21
0.6095 ریال6:35:20
0.6096 ریال6:28:22
0.6095 ریال6:14:22
0.6098 ریال6:07:22
0.6096 ریال5:56:21
0.6099 ریال5:49:20
0.61 ریال5:35:23
0.61 ریال5:35:22
0.6104 ریال5:28:20
0.6102 ریال5:14:19
0.6103 ریال5:00:30
0.6103 ریال5:00:30
0.6104 ریال4:56:19
0.6101 ریال4:42:20
0.61 ریال4:35:20
0.61 ریال4:35:19
0.6101 ریال4:28:19
0.6102 ریال3:56:19
0.61 ریال3:42:20
0.6101 ریال3:35:19
0.6101 ریال3:35:18
0.61 ریال3:28:20
0.6101 ریال3:07:19
0.61 ریال2:56:20
0.6099 ریال2:49:18
0.6101 ریال2:14:19
0.6102 ریال2:07:19
0.6101 ریال1:56:19
0.6098 ریال1:49:18
0.61 ریال1:42:23
0.6099 ریال1:35:21
0.6099 ریال1:35:20
0.6097 ریال1:21:20
0.6096 ریال1:14:20
0.6094 ریال0:49:18
0.6092 ریال0:42:22
0.6096 ریال0:35:20
0.6096 ریال0:35:20
0.6097 ریال0:28:19
0.6099 ریال0:14:20
0.6098 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی