شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / پوند لبنانتقاضا

  • نرخ فعلی:4.8459
  • بالاترین قیمت روز:4.8506
  • پایین ترین قیمت روز:4.8067
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.816
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:4.8214
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0245

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / پوند لبنانتقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / پوند لبنانتقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.8459 ریال14:14:20
4.8466 ریال14:07:25
4.848 ریال13:56:22
4.8506 ریال13:49:21
4.8454 ریال13:42:23
4.8475 ریال13:35:25
4.8475 ریال13:35:24
4.8379 ریال13:28:23
4.8337 ریال13:21:24
4.8332 ریال13:14:22
4.8312 ریال13:07:24
4.8306 ریال13:00:33
4.8306 ریال13:00:33
4.8304 ریال12:56:24
4.8302 ریال12:49:20
4.8305 ریال12:42:24
4.8285 ریال12:35:25
4.8285 ریال12:35:25
4.8235 ریال12:28:23
4.8252 ریال12:21:23
4.8288 ریال12:14:20
4.8298 ریال12:07:26
4.8216 ریال11:56:22
4.8206 ریال11:49:22
4.8268 ریال11:42:24
4.8239 ریال11:35:24
4.8239 ریال11:35:23
4.8208 ریال11:28:23
4.8209 ریال11:21:21
4.8232 ریال11:14:22
4.8222 ریال11:07:24
4.8186 ریال11:00:41
4.8186 ریال11:00:40
4.8278 ریال10:56:21
4.8296 ریال10:49:20
4.8323 ریال10:42:21
4.8318 ریال10:35:22
4.8318 ریال10:35:21
4.8336 ریال10:28:22
4.8318 ریال10:21:22
4.8283 ریال10:14:19
4.8271 ریال10:00:40
4.8271 ریال10:00:38
4.8278 ریال9:56:22
4.8295 ریال9:49:19
4.8251 ریال9:42:20
4.8237 ریال9:35:22
4.8237 ریال9:35:21
4.823 ریال9:28:20
4.8225 ریال9:14:19
4.8222 ریال8:56:41
4.8215 ریال8:49:22
4.8216 ریال8:42:21
4.82 ریال8:35:25
4.82 ریال8:35:24
4.8199 ریال8:21:20
4.8194 ریال8:14:20
4.8183 ریال8:07:22
4.8182 ریال7:56:22
4.8185 ریال7:49:21
4.8183 ریال7:42:21
4.819 ریال7:35:24
4.819 ریال7:35:24
4.8188 ریال7:28:23
4.8176 ریال7:21:22
4.8182 ریال7:14:19
4.8185 ریال7:07:23
4.8186 ریال6:56:22
4.8175 ریال6:42:25
4.8184 ریال6:35:25
4.8184 ریال6:35:25
4.818 ریال6:28:29
4.8146 ریال6:21:23
4.8144 ریال6:14:21
4.8131 ریال6:07:22
4.812 ریال6:01:00
4.812 ریال6:00:59
4.8123 ریال5:56:22
4.8126 ریال5:49:20
4.816 ریال5:42:23
4.8136 ریال5:35:24
4.8136 ریال5:35:24
4.8141 ریال5:28:22
4.8142 ریال5:21:21
4.8148 ریال5:07:22
4.8109 ریال4:56:21
4.8105 ریال4:49:19
4.8106 ریال4:42:21
4.8112 ریال4:35:21
4.8112 ریال4:35:20
4.8108 ریال4:28:20
4.8097 ریال4:21:19
4.8067 ریال4:14:18
4.8099 ریال4:07:19
4.8096 ریال3:56:19
4.8094 ریال3:49:19
4.8091 ریال3:42:19
4.8103 ریال3:35:20
4.8103 ریال3:35:20
4.8094 ریال3:28:19
4.8123 ریال3:21:19
4.8199 ریال3:07:21
4.8123 ریال3:00:29
4.8123 ریال3:00:29
4.8129 ریال2:56:19
4.8124 ریال2:49:17
4.8126 ریال2:42:22
4.8275 ریال2:21:20
4.8287 ریال2:07:20
4.8325 ریال1:56:19
4.829 ریال1:49:18
4.8245 ریال1:42:21
4.8164 ریال1:35:22
4.8164 ریال1:35:21
4.8167 ریال1:28:19
4.8168 ریال1:21:20
4.8152 ریال1:14:19
4.8158 ریال1:07:20
4.8159 ریال1:00:34
4.8159 ریال1:00:32
4.8143 ریال0:56:20
4.8157 ریال0:49:17
4.8156 ریال0:42:20
4.8122 ریال0:35:21
4.8122 ریال0:35:21
4.815 ریال0:28:20
4.8152 ریال0:21:20
4.8138 ریال0:14:19
4.816 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی