شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:2.5242
  • بالاترین قیمت روز:2.5242
  • پایین ترین قیمت روز:2.508
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5182
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:2.5183
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0059

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5242 ریال11:56:25
2.523 ریال11:49:24
2.5214 ریال11:42:25
2.5209 ریال11:35:25
2.5209 ریال11:35:24
2.5213 ریال11:28:23
2.5221 ریال11:21:21
2.522 ریال11:14:19
2.5206 ریال11:07:20
2.5204 ریال11:00:33
2.5204 ریال11:00:33
2.5201 ریال10:56:19
2.5229 ریال10:49:18
2.5233 ریال10:42:20
2.5206 ریال10:35:20
2.5206 ریال10:35:19
2.52 ریال10:28:18
2.5205 ریال10:21:20
2.5212 ریال10:14:19
2.5207 ریال10:07:20
2.5214 ریال10:00:35
2.5214 ریال10:00:35
2.5223 ریال9:56:19
2.5207 ریال9:49:18
2.5204 ریال9:42:19
2.5206 ریال9:35:19
2.5206 ریال9:35:18
2.5204 ریال9:21:21
2.5209 ریال9:14:18
2.5207 ریال9:00:33
2.5207 ریال9:00:33
2.5215 ریال8:42:19
2.5216 ریال8:35:19
2.5216 ریال8:35:19
2.5191 ریال8:28:19
2.5207 ریال8:14:19
2.5197 ریال8:00:41
2.5197 ریال8:00:41
2.5204 ریال7:56:20
2.5184 ریال7:49:19
2.518 ریال7:35:21
2.518 ریال7:35:21
2.517 ریال7:21:20
2.5167 ریال7:14:19
2.5166 ریال7:00:29
2.5166 ریال7:00:29
2.5165 ریال6:49:18
2.5179 ریال6:35:22
2.5179 ریال6:35:21
2.5157 ریال6:21:19
2.5175 ریال6:14:18
2.5149 ریال6:00:46
2.5149 ریال6:00:46
2.516 ریال5:49:19
2.5149 ریال5:14:19
2.5131 ریال5:00:31
2.5131 ریال5:00:31
2.5123 ریال4:49:19
2.511 ریال4:14:18
2.5084 ریال4:00:38
2.5084 ریال4:00:38
2.5087 ریال3:49:18
2.5095 ریال3:35:19
2.5095 ریال3:35:18
2.5088 ریال3:14:18
2.5083 ریال3:00:32
2.5083 ریال3:00:32
2.5085 ریال2:49:17
2.508 ریال2:35:18
2.508 ریال2:35:18
2.5088 ریال2:21:18
2.5087 ریال2:00:41
2.5087 ریال2:00:41
2.5109 ریال1:49:19
2.5112 ریال1:35:18
2.5112 ریال1:35:17
2.514 ریال1:21:18
2.5167 ریال1:07:18
2.5149 ریال0:49:16
2.5219 ریال0:35:17
2.5219 ریال0:35:17
2.5182 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی