iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HTG/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0111
  • بالاترین قیمت روز:0.0111
  • پایین ترین قیمت روز:0.0106
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0106
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک HTG/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک HTG/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0111 ریال11:01:09
0.0106 ریال11:00:29
0.0106 ریال11:00:21
0.0111 ریال10:57:05
0.0106 ریال10:56:16
0.0111 ریال10:50:07
0.0111 ریال10:50:05
0.0106 ریال10:49:14
0.0111 ریال10:43:04
0.0106 ریال10:42:15
0.0111 ریال10:36:06
0.0106 ریال10:35:15
0.0106 ریال10:35:14
0.0111 ریال10:29:04
0.0106 ریال10:28:13
0.0111 ریال10:22:04
0.0106 ریال10:21:15
0.0111 ریال10:15:04
0.0111 ریال10:15:04
0.0106 ریال10:14:13
0.0111 ریال10:08:05
0.0106 ریال10:07:15
0.0111 ریال10:01:07
0.0106 ریال10:00:23
0.0106 ریال10:00:22
0.0111 ریال9:57:04
0.0106 ریال9:56:15
0.0111 ریال9:50:07
0.0111 ریال9:50:05
0.0106 ریال9:49:13
0.0111 ریال9:43:04
0.0106 ریال9:42:13
0.0111 ریال9:36:05
0.0106 ریال9:35:15
0.0106 ریال9:35:14
0.0111 ریال9:29:05
0.0106 ریال9:28:14
0.0111 ریال9:22:05
0.0106 ریال9:21:15
0.0111 ریال9:15:05
0.0111 ریال9:15:05
0.0106 ریال9:14:13
0.0111 ریال9:08:05
0.0106 ریال9:07:12
0.0111 ریال9:01:05
0.0106 ریال9:00:23
0.0106 ریال9:00:23
0.0111 ریال8:57:05
0.0106 ریال8:56:14
0.0111 ریال8:50:03
0.0106 ریال8:49:13
0.0111 ریال8:43:04
0.0106 ریال8:42:13
0.0111 ریال8:36:05
0.0106 ریال8:35:16
0.0106 ریال8:35:15
0.0111 ریال8:29:04
0.0106 ریال8:28:13
0.0111 ریال8:22:04
0.0106 ریال8:21:15
0.0111 ریال8:15:05
0.0111 ریال8:15:05
0.0106 ریال8:14:14
0.0111 ریال8:08:04
0.0106 ریال8:07:12
0.0111 ریال8:01:05
0.0106 ریال8:00:20
0.0106 ریال8:00:19
0.0111 ریال7:57:05
0.0106 ریال7:56:13
0.0111 ریال7:50:05
0.0111 ریال7:50:05
0.0106 ریال7:49:13
0.0111 ریال7:43:04
0.0106 ریال7:42:14
0.0111 ریال7:36:04
0.0106 ریال7:35:14
0.0106 ریال7:35:14
0.0111 ریال7:29:04
0.0106 ریال7:28:13
0.0111 ریال7:22:05
0.0106 ریال7:21:32
0.0111 ریال7:15:03
0.0106 ریال7:14:14
0.0111 ریال7:08:05
0.0106 ریال7:07:13
0.0111 ریال7:01:05
0.0106 ریال7:00:22
0.0106 ریال7:00:20
0.0111 ریال6:57:05
0.0106 ریال6:56:14
0.0111 ریال6:50:06
0.0111 ریال6:50:05
0.0106 ریال6:49:13
0.0111 ریال6:43:04
0.0106 ریال6:42:14
0.0111 ریال6:36:05
0.0106 ریال6:35:15
0.0106 ریال6:35:14
0.0111 ریال6:29:05
0.0106 ریال6:28:13
0.0111 ریال6:22:06
0.0106 ریال6:21:14
0.0111 ریال6:15:05
0.0111 ریال6:15:04
0.0106 ریال6:14:14
0.0111 ریال6:08:04
0.0106 ریال6:07:13
0.0111 ریال6:01:08
0.0106 ریال6:00:24
0.0106 ریال6:00:22
0.0111 ریال5:57:05
0.0106 ریال5:56:14
0.0111 ریال5:50:06
0.0111 ریال5:50:05
0.0106 ریال5:49:14
0.0111 ریال5:43:05
0.0106 ریال5:42:13
0.0111 ریال5:36:05
0.0106 ریال5:35:14
0.0106 ریال5:35:14
0.0111 ریال5:29:04
0.0106 ریال5:28:13
0.0111 ریال5:22:05
0.0106 ریال5:21:15
0.0111 ریال5:15:04
0.0111 ریال5:15:04
0.0106 ریال5:14:13
0.0111 ریال5:08:04
0.0106 ریال5:07:12
0.0111 ریال5:01:05
0.0106 ریال5:00:24
0.0106 ریال5:00:16
0.0111 ریال4:57:04
0.0106 ریال4:56:13
0.0111 ریال4:50:05
0.0111 ریال4:50:04
0.0106 ریال4:49:13
0.0111 ریال4:43:04
0.0106 ریال4:42:13
0.0111 ریال4:36:05
0.0106 ریال4:35:15
0.0106 ریال4:35:15
0.0111 ریال4:29:04
0.0106 ریال4:28:13
0.0111 ریال4:22:04
0.0106 ریال4:21:13
0.0111 ریال4:15:04
0.0111 ریال4:15:04
0.0106 ریال4:14:13
0.0111 ریال4:08:09
0.0106 ریال4:07:13
0.0111 ریال4:01:05
0.0106 ریال4:00:18
0.0106 ریال4:00:18
0.0111 ریال3:57:04
0.0106 ریال3:56:12
0.0111 ریال3:50:05
0.0106 ریال3:49:13
0.0111 ریال3:43:04
0.0106 ریال3:42:13
0.0111 ریال3:36:04
0.0106 ریال3:35:14
0.0106 ریال3:35:13
0.0111 ریال3:29:04
0.0106 ریال3:28:12
0.0111 ریال3:22:04
0.0106 ریال3:21:13
0.0111 ریال3:15:05
0.0111 ریال3:15:04
0.0106 ریال3:14:12
0.0111 ریال3:08:04
0.0106 ریال3:07:20
0.0111 ریال3:01:10
0.0106 ریال3:00:19
0.0106 ریال3:00:18
0.0111 ریال2:57:04
0.0106 ریال2:56:12
0.0111 ریال2:50:05
0.0111 ریال2:50:04
0.0106 ریال2:49:12
0.0111 ریال2:43:04
0.0106 ریال2:42:12
0.0111 ریال2:36:09
0.0106 ریال2:35:14
0.0106 ریال2:35:14
0.0111 ریال2:29:04
0.0106 ریال2:28:12
0.0111 ریال2:22:03
0.0106 ریال2:21:14
0.0111 ریال2:15:05
0.0111 ریال2:15:04
0.0106 ریال2:14:12
0.0111 ریال2:08:04
0.0106 ریال2:07:12
0.0111 ریال2:01:06
0.0106 ریال2:00:22
0.0106 ریال2:00:21
0.0111 ریال1:57:04
0.0106 ریال1:56:13
0.0111 ریال1:50:03
0.0106 ریال1:49:13
0.0111 ریال1:43:04
0.0106 ریال1:42:13
0.0111 ریال1:36:04
0.0106 ریال1:35:17
0.0106 ریال1:35:14
0.0111 ریال1:29:04
0.0106 ریال1:28:12
0.0111 ریال1:22:04
0.0106 ریال1:21:14
0.0111 ریال1:15:04
0.0111 ریال1:15:03
0.0106 ریال1:14:12
0.0111 ریال1:08:04
0.0106 ریال1:07:13
0.0111 ریال1:01:05
0.0106 ریال1:00:19
0.0106 ریال1:00:17
0.0111 ریال0:57:05
0.0106 ریال0:56:13
0.0111 ریال0:50:05
0.0111 ریال0:50:04
0.0106 ریال0:49:13
0.0111 ریال0:43:03
0.0106 ریال0:42:13
0.0111 ریال0:36:05
0.0106 ریال0:35:13
0.0106 ریال0:35:13
0.0111 ریال0:29:04
0.0106 ریال0:28:15
0.0111 ریال0:22:09
0.0106 ریال0:21:30
0.0111 ریال0:15:04
0.0111 ریال0:15:03
0.0106 ریال0:14:21
0.0111 ریال0:08:05
0.0106 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات