شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گورده هایتی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0092
  • بالاترین قیمت روز:0.0093
  • پایین ترین قیمت روز:0.0092
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0093
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0092
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک گورده هایتی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک گورده هایتی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0092 ریال10:50:06
0.0092 ریال10:50:05
0.0093 ریال10:49:13
0.0092 ریال10:43:04
0.0093 ریال10:42:16
0.0092 ریال10:36:05
0.0093 ریال10:35:15
0.0093 ریال10:35:14
0.0092 ریال10:29:05
0.0093 ریال10:28:15
0.0092 ریال10:22:05
0.0093 ریال10:21:15
0.0092 ریال10:15:05
0.0092 ریال10:15:04
0.0093 ریال10:14:14
0.0092 ریال10:08:05
0.0093 ریال10:07:15
0.0092 ریال10:01:05
0.0093 ریال10:00:27
0.0093 ریال10:00:27
0.0092 ریال9:57:04
0.0093 ریال9:56:14
0.0092 ریال9:50:04
0.0092 ریال9:50:04
0.0093 ریال9:49:13
0.0092 ریال9:43:05
0.0093 ریال9:42:15
0.0092 ریال9:36:04
0.0093 ریال9:35:15
0.0093 ریال9:35:14
0.0092 ریال9:29:04
0.0093 ریال9:28:15
0.0092 ریال9:22:04
0.0093 ریال9:21:15
0.0092 ریال9:15:05
0.0092 ریال9:15:04
0.0093 ریال9:14:13
0.0092 ریال9:08:04
0.0093 ریال9:07:16
0.0092 ریال9:01:09
0.0093 ریال9:00:24
0.0093 ریال9:00:24
0.0092 ریال8:57:05
0.0093 ریال8:56:16
0.0092 ریال8:50:05
0.0092 ریال8:50:04
0.0093 ریال8:49:14
0.0092 ریال8:43:05
0.0093 ریال8:42:15
0.0092 ریال8:36:05
0.0093 ریال8:35:15
0.0093 ریال8:35:15
0.0092 ریال8:29:05
0.0093 ریال8:28:14
0.0092 ریال8:22:04
0.0093 ریال8:21:15
0.0092 ریال8:15:05
0.0092 ریال8:15:04
0.0093 ریال8:14:14
0.0092 ریال8:08:06
0.0093 ریال8:07:15
0.0092 ریال8:01:06
0.0093 ریال8:00:27
0.0093 ریال8:00:25
0.0092 ریال7:57:06
0.0093 ریال7:56:15
0.0092 ریال7:50:05
0.0092 ریال7:50:04
0.0093 ریال7:49:14
0.0092 ریال7:43:04
0.0093 ریال7:42:15
0.0092 ریال7:36:05
0.0093 ریال7:35:15
0.0093 ریال7:35:15
0.0092 ریال7:29:04
0.0093 ریال7:28:15
0.0092 ریال7:22:05
0.0093 ریال7:21:15
0.0092 ریال7:15:05
0.0092 ریال7:15:04
0.0093 ریال7:14:14
0.0092 ریال7:08:04
0.0093 ریال7:07:15
0.0092 ریال7:01:06
0.0093 ریال7:00:27
0.0093 ریال7:00:22
0.0092 ریال6:57:05
0.0093 ریال6:56:15
0.0092 ریال6:50:05
0.0092 ریال6:50:04
0.0093 ریال6:49:15
0.0092 ریال6:43:05
0.0093 ریال6:42:18
0.0092 ریال6:36:05
0.0093 ریال6:35:16
0.0093 ریال6:35:15
0.0092 ریال6:29:05
0.0093 ریال6:28:17
0.0092 ریال6:22:05
0.0093 ریال6:21:15
0.0092 ریال6:15:05
0.0092 ریال6:15:04
0.0093 ریال6:14:14
0.0092 ریال6:08:05
0.0093 ریال6:07:15
0.0092 ریال6:01:07
0.0093 ریال6:00:25
0.0093 ریال6:00:22
0.0092 ریال5:57:05
0.0093 ریال5:56:15
0.0092 ریال5:50:06
0.0092 ریال5:50:04
0.0093 ریال5:49:14
0.0092 ریال5:43:05
0.0093 ریال5:42:15
0.0092 ریال5:36:05
0.0093 ریال5:35:16
0.0093 ریال5:35:14
0.0092 ریال5:29:04
0.0093 ریال5:28:15
0.0092 ریال5:22:05
0.0093 ریال5:21:15
0.0092 ریال5:15:05
0.0092 ریال5:15:04
0.0093 ریال5:14:14
0.0092 ریال5:08:04
0.0093 ریال5:07:15
0.0092 ریال5:01:05
0.0093 ریال5:00:19
0.0093 ریال5:00:17
0.0092 ریال4:57:05
0.0093 ریال4:56:14
0.0092 ریال4:50:05
0.0092 ریال4:50:04
0.0093 ریال4:49:14
0.0092 ریال4:43:04
0.0093 ریال4:42:14
0.0092 ریال4:36:04
0.0093 ریال4:35:16
0.0093 ریال4:35:15
0.0092 ریال4:29:04
0.0093 ریال4:28:14
0.0092 ریال4:22:04
0.0093 ریال4:21:14
0.0092 ریال4:15:05
0.0092 ریال4:15:04
0.0093 ریال4:14:13
0.0092 ریال4:08:05
0.0093 ریال4:07:14
0.0092 ریال4:01:06
0.0093 ریال4:00:23
0.0093 ریال4:00:21
0.0092 ریال3:57:05
0.0093 ریال3:56:14
0.0092 ریال3:50:06
0.0092 ریال3:50:04
0.0093 ریال3:49:14
0.0092 ریال3:43:04
0.0093 ریال3:42:15
0.0092 ریال3:36:04
0.0093 ریال3:35:15
0.0093 ریال3:35:15
0.0092 ریال3:29:04
0.0093 ریال3:28:14
0.0092 ریال3:22:04
0.0093 ریال3:21:14
0.0092 ریال3:15:04
0.0092 ریال3:15:04
0.0093 ریال3:14:14
0.0092 ریال3:08:04
0.0093 ریال3:07:14
0.0092 ریال3:01:05
0.0093 ریال3:00:20
0.0093 ریال3:00:20
0.0092 ریال2:57:04
0.0093 ریال2:56:15
0.0092 ریال2:50:05
0.0092 ریال2:50:04
0.0093 ریال2:49:13
0.0092 ریال2:43:04
0.0093 ریال2:42:14
0.0092 ریال2:36:05
0.0093 ریال2:35:15
0.0093 ریال2:35:14
0.0092 ریال2:29:04
0.0093 ریال2:28:15
0.0092 ریال2:22:04
0.0093 ریال2:21:14
0.0092 ریال2:15:04
0.0092 ریال2:15:04
0.0093 ریال2:14:14
0.0092 ریال2:08:04
0.0093 ریال2:07:15
0.0092 ریال2:01:07
0.0093 ریال2:00:29
0.0093 ریال2:00:29
0.0092 ریال1:57:05
0.0093 ریال1:56:15
0.0092 ریال1:50:05
0.0092 ریال1:50:04
0.0093 ریال1:49:14
0.0092 ریال1:43:05
0.0093 ریال1:42:16
0.0092 ریال1:36:04
0.0093 ریال1:35:15
0.0093 ریال1:35:14
0.0092 ریال1:29:04
0.0093 ریال1:28:15
0.0092 ریال1:22:05
0.0093 ریال1:21:15
0.0092 ریال1:15:06
0.0092 ریال1:15:04
0.0093 ریال1:14:14
0.0092 ریال1:08:05
0.0093 ریال1:07:14
0.0092 ریال1:01:05
0.0093 ریال1:00:21
0.0093 ریال1:00:19
0.0092 ریال0:57:05
0.0093 ریال0:56:14
0.0092 ریال0:50:06
0.0092 ریال0:50:04
0.0093 ریال0:49:13
0.0092 ریال0:43:04
0.0093 ریال0:42:15
0.0092 ریال0:36:04
0.0093 ریال0:35:14
0.0093 ریال0:35:14
0.0092 ریال0:29:04
0.0093 ریال0:28:13
0.0092 ریال0:22:05
0.0093 ریال0:21:16
0.0092 ریال0:15:04
0.0092 ریال0:15:03
0.0093 ریال0:14:14
0.0092 ریال0:08:06
0.0093 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی