شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HSBC MSCI EM Far East UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.36%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی