شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,900 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,900 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,330 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی