شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hoa Phat Group JSC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 530 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.47%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی