iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hoa Phat Group JSC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 404 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.81%