شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HKD/VEF Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 986.296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,882.296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,264.296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,398.296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی