شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HKD/VEF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 641.3056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,440 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 608.3056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,073.3056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,137.3056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.4%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی