شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هنگ کنگ / دلار تایوان تقاضا

  • نرخ فعلی:3.8691
  • بالاترین قیمت روز:3.8755
  • پایین ترین قیمت روز:3.8618
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8732
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:3.8688
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / دلار تایوان تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / دلار تایوان تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8691 ریال14:42:19
3.8726 ریال14:35:18
3.8726 ریال14:35:17
3.8737 ریال14:28:19
3.8727 ریال14:21:18
3.8723 ریال14:07:20
3.8722 ریال13:56:16
3.872 ریال13:49:16
3.8716 ریال13:42:18
3.8737 ریال13:35:20
3.8737 ریال13:35:18
3.8716 ریال13:28:18
3.8715 ریال13:21:18
3.8711 ریال13:14:17
3.8721 ریال13:07:19
3.8726 ریال13:00:25
3.8726 ریال13:00:24
3.8716 ریال12:56:18
3.8723 ریال12:49:16
3.8725 ریال12:42:19
3.8731 ریال12:35:19
3.8731 ریال12:35:19
3.8735 ریال12:28:19
3.8747 ریال12:21:17
3.8693 ریال12:14:16
3.8676 ریال12:07:21
3.8712 ریال11:56:17
3.8716 ریال11:49:17
3.8713 ریال11:42:18
3.8732 ریال11:35:18
3.8732 ریال11:35:17
3.8746 ریال11:28:18
3.873 ریال11:21:16
3.8721 ریال11:14:16
3.8641 ریال11:07:18
3.8697 ریال11:00:30
3.8697 ریال11:00:28
3.8668 ریال10:56:16
3.8618 ریال10:49:16
3.8657 ریال10:42:17
3.8669 ریال10:35:16
3.8669 ریال10:35:15
3.8674 ریال10:28:17
3.8672 ریال10:21:17
3.8671 ریال10:14:15
3.8674 ریال10:07:16
3.8678 ریال9:56:17
3.8681 ریال9:49:15
3.8677 ریال9:42:16
3.8693 ریال9:35:17
3.8693 ریال9:35:16
3.8684 ریال9:28:16
3.8687 ریال9:21:16
3.8699 ریال9:07:17
3.8684 ریال8:56:37
3.8687 ریال8:42:16
3.8705 ریال8:35:19
3.8705 ریال8:35:18
3.8701 ریال8:28:19
3.8667 ریال8:21:16
3.8685 ریال8:07:18
3.868 ریال8:00:33
3.868 ریال8:00:30
3.8685 ریال7:56:18
3.8686 ریال7:49:17
3.869 ریال7:42:16
3.8685 ریال7:35:19
3.8685 ریال7:35:18
3.8695 ریال7:28:18
3.8701 ریال7:21:17
3.8707 ریال7:07:18
3.8718 ریال6:56:17
3.8714 ریال6:49:15
3.8693 ریال6:42:19
3.8708 ریال6:35:20
3.8708 ریال6:35:19
3.8696 ریال6:28:18
3.8688 ریال6:21:18
3.8695 ریال6:14:16
3.8738 ریال6:07:17
3.8755 ریال6:00:43
3.8755 ریال6:00:37
3.8753 ریال5:56:17
3.8703 ریال5:49:16
3.8755 ریال5:42:18
3.872 ریال5:35:17
3.872 ریال5:35:17
3.8712 ریال5:28:18
3.8709 ریال5:21:17
3.8714 ریال5:14:16
3.8697 ریال5:07:16
3.8686 ریال4:56:16
3.8643 ریال4:49:14
3.8644 ریال4:42:16
3.8639 ریال4:35:16
3.8639 ریال4:35:15
3.864 ریال4:28:15
3.8641 ریال3:42:15
3.8637 ریال3:35:15
3.8637 ریال3:35:15
3.8627 ریال3:21:14
3.8637 ریال3:14:14
3.864 ریال3:07:17
3.8641 ریال2:56:15
3.8634 ریال2:42:17
3.8646 ریال2:35:16
3.8646 ریال2:35:16
3.8644 ریال2:28:16
3.863 ریال2:21:16
3.8693 ریال2:07:16
3.8711 ریال1:56:14
3.872 ریال1:42:16
3.8719 ریال1:35:16
3.8719 ریال1:35:15
3.8718 ریال1:28:14
3.8719 ریال0:56:15
3.8706 ریال0:42:15
3.8742 ریال0:35:15
3.8742 ریال0:35:15
3.8731 ریال0:28:15
3.8728 ریال0:21:15
3.8719 ریال0:14:15
3.8732 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی