شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HKD/TWD Ask

  • نرخ فعلی:3.8738
  • بالاترین قیمت روز:3.875
  • پایین ترین قیمت روز:3.8606
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۴
  • نرخ روز گذشته:3.8711
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک HKD/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک HKD/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8738 ریال13:56:24
3.8745 ریال13:42:22
3.873 ریال13:21:27
3.8722 ریال12:56:22
3.8721 ریال12:42:21
3.8713 ریال12:21:27
3.875 ریال11:56:22
3.8738 ریال11:42:22
3.8702 ریال11:21:24
3.8727 ریال10:56:20
3.8724 ریال10:42:19
3.8711 ریال10:21:21
3.8677 ریال9:56:19
3.869 ریال9:42:18
3.8689 ریال9:21:18
3.8685 ریال9:07:17
3.8684 ریال8:21:19
3.8691 ریال7:56:19
3.8699 ریال7:42:16
3.8691 ریال7:21:19
3.8688 ریال6:56:19
3.8663 ریال6:42:18
3.8679 ریال6:21:28
3.8684 ریال5:56:21
3.8668 ریال5:42:23
3.8606 ریال5:21:22
3.8614 ریال4:56:16
3.8619 ریال4:42:16
3.8617 ریال4:21:18
3.8618 ریال4:00:35
3.8618 ریال4:00:33
3.8659 ریال3:21:19
3.8617 ریال3:00:33
3.8617 ریال3:00:33
3.8668 ریال1:56:18
3.8696 ریال1:42:17
3.8671 ریال1:21:19
3.8696 ریال0:56:18
3.8706 ریال0:42:17
3.8709 ریال0:21:20
3.878 ریال17:51:01
3.8724 ریال17:22:59
3.8732 ریال16:57:00
3.871 ریال16:42:46
3.8723 ریال16:21:41
3.8742 ریال15:56:35
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات