شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هنگ کنگ / کرون سوئد تقاضا

  • نرخ فعلی:1.2415
  • بالاترین قیمت روز:1.2488
  • پایین ترین قیمت روز:1.2404
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2476
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:1.2478
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / کرون سوئد تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / کرون سوئد تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2415 ریال18:08:01
1.2416 ریال17:57:09
1.2404 ریال17:49:53
1.2408 ریال17:43:13
1.2418 ریال17:36:09
1.2418 ریال17:36:05
1.2417 ریال17:29:09
1.2416 ریال17:21:59
1.2423 ریال17:14:52
1.2426 ریال17:08:17
1.2422 ریال16:56:55
1.2411 ریال16:49:54
1.2406 ریال16:42:58
1.2407 ریال16:35:58
1.2407 ریال16:35:56
1.2415 ریال16:29:00
1.2422 ریال16:21:57
1.2428 ریال16:08:00
1.2435 ریال15:57:00
1.2426 ریال15:49:52
1.2429 ریال15:42:54
1.2423 ریال15:36:00
1.2423 ریال15:36:00
1.2429 ریال15:28:56
1.2422 ریال15:14:47
1.2413 ریال15:07:59
1.241 ریال15:01:28
1.241 ریال15:01:27
1.2408 ریال14:56:58
1.2416 ریال14:49:48
1.2415 ریال14:42:59
1.2416 ریال14:35:56
1.2416 ریال14:35:56
1.242 ریال14:28:48
1.2413 ریال14:21:54
1.2421 ریال14:14:48
1.2413 ریال14:07:56
1.2414 ریال13:56:50
1.2424 ریال13:49:47
1.242 ریال13:42:50
1.2427 ریال13:35:53
1.2427 ریال13:35:52
1.2431 ریال13:28:44
1.2436 ریال13:21:49
1.2443 ریال13:14:43
1.2448 ریال13:07:46
1.2446 ریال13:01:23
1.2446 ریال13:01:22
1.2442 ریال12:56:45
1.2434 ریال12:42:44
1.244 ریال12:28:47
1.2438 ریال12:21:45
1.2437 ریال12:14:46
1.2443 ریال12:07:48
1.2439 ریال12:01:48
1.2439 ریال12:01:46
1.244 ریال11:56:45
1.2448 ریال11:42:47
1.2438 ریال11:35:46
1.2438 ریال11:35:46
1.2439 ریال11:28:21
1.2437 ریال11:21:20
1.2429 ریال11:14:16
1.2431 ریال11:07:20
1.2423 ریال10:56:17
1.243 ریال10:49:16
1.2434 ریال10:42:17
1.2447 ریال10:35:17
1.2447 ریال10:35:17
1.2459 ریال10:28:17
1.2454 ریال10:21:16
1.2451 ریال10:14:15
1.2458 ریال10:07:16
1.246 ریال9:56:16
1.2459 ریال9:49:14
1.2461 ریال9:42:16
1.2455 ریال9:35:15
1.2455 ریال9:35:15
1.2462 ریال9:28:16
1.2453 ریال9:21:17
1.2454 ریال9:14:15
1.2452 ریال9:07:16
1.2458 ریال8:56:14
1.2459 ریال8:49:13
1.2457 ریال8:35:15
1.2457 ریال8:35:15
1.2461 ریال8:28:13
1.246 ریال8:14:14
1.2464 ریال8:07:14
1.2462 ریال8:00:30
1.2462 ریال8:00:27
1.2464 ریال7:56:14
1.2459 ریال7:49:13
1.2458 ریال7:42:15
1.2463 ریال7:28:15
1.2464 ریال7:21:16
1.2462 ریال7:14:15
1.2461 ریال7:07:16
1.246 ریال6:49:14
1.2458 ریال6:42:15
1.2459 ریال6:28:15
1.2461 ریال6:21:16
1.2463 ریال6:14:14
1.2464 ریال5:56:14
1.2462 ریال5:49:14
1.2464 ریال5:42:15
1.2467 ریال5:35:15
1.2467 ریال5:35:15
1.2468 ریال5:28:14
1.247 ریال5:21:15
1.2481 ریال5:14:15
1.2478 ریال5:07:14
1.2479 ریال5:00:21
1.2479 ریال5:00:21
1.2477 ریال4:56:14
1.2475 ریال4:42:14
1.2478 ریال4:35:15
1.2478 ریال4:35:14
1.2477 ریال4:28:13
1.2476 ریال4:21:14
1.2478 ریال4:14:13
1.2482 ریال4:07:15
1.248 ریال3:56:14
1.2483 ریال3:42:14
1.2488 ریال3:35:14
1.2488 ریال3:35:14
1.2484 ریال3:28:13
1.2483 ریال3:21:14
1.2486 ریال2:56:14
1.2482 ریال2:49:13
1.2483 ریال2:42:14
1.2484 ریال2:35:14
1.2484 ریال2:35:14
1.2488 ریال2:28:13
1.2486 ریال2:07:15
1.2483 ریال1:56:13
1.2481 ریال1:49:14
1.2484 ریال1:42:14
1.248 ریال1:28:13
1.2479 ریال1:14:13
1.248 ریال1:07:13
1.2478 ریال1:00:21
1.2478 ریال1:00:20
1.2481 ریال0:56:13
1.2479 ریال0:42:15
1.2476 ریال0:28:13
1.2482 ریال0:21:13
1.2478 ریال0:14:12
1.2476 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی