شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هنگ کنگ / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:0.856
  • بالاترین قیمت روز:0.8615
  • پایین ترین قیمت روز:0.8553
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8614
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.8613
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0053

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.856 ریال21:35:33
0.856 ریال21:35:32
0.8559 ریال21:28:31
0.8558 ریال21:21:31
0.8555 ریال21:14:26
0.8559 ریال21:07:33
0.856 ریال21:00:48
0.856 ریال21:00:48
0.8557 ریال20:56:29
0.8553 ریال20:49:30
0.8555 ریال20:42:34
0.8553 ریال20:35:34
0.8553 ریال20:35:32
0.8557 ریال20:28:31
0.8553 ریال20:21:31
0.8565 ریال20:14:27
0.8566 ریال20:07:40
0.8564 ریال19:56:31
0.8568 ریال19:49:30
0.8575 ریال19:35:35
0.8575 ریال19:35:34
0.857 ریال19:28:29
0.8572 ریال19:21:33
0.8568 ریال19:07:31
0.8571 ریال19:00:44
0.8571 ریال19:00:44
0.8575 ریال18:49:29
0.8569 ریال18:42:32
0.8581 ریال18:35:32
0.8581 ریال18:35:32
0.8585 ریال18:28:31
0.8586 ریال18:21:30
0.8582 ریال18:14:28
0.8583 ریال18:07:34
0.8585 ریال18:00:59
0.8585 ریال18:00:59
0.8593 ریال17:56:30
0.8595 ریال17:42:29
0.8593 ریال17:35:32
0.8593 ریال17:35:31
0.8598 ریال17:28:30
0.8592 ریال17:21:29
0.8586 ریال17:07:30
0.859 ریال17:00:50
0.859 ریال17:00:50
0.8593 ریال16:49:26
0.8594 ریال16:42:28
0.8588 ریال16:35:30
0.8588 ریال16:35:30
0.8593 ریال16:28:28
0.8596 ریال16:21:26
0.8598 ریال16:14:26
0.8593 ریال16:07:30
0.8591 ریال16:00:49
0.8591 ریال16:00:49
0.8592 ریال15:56:27
0.8587 ریال15:42:25
0.8584 ریال15:35:29
0.8584 ریال15:35:28
0.8581 ریال15:28:25
0.8583 ریال15:21:26
0.8584 ریال15:14:25
0.8582 ریال15:07:25
0.8579 ریال15:00:45
0.8579 ریال15:00:44
0.8581 ریال14:56:27
0.8578 ریال14:49:24
0.8575 ریال14:35:29
0.8575 ریال14:35:28
0.8573 ریال14:28:25
0.8576 ریال14:21:25
0.8574 ریال14:07:31
0.8576 ریال14:00:44
0.8576 ریال14:00:44
0.8574 ریال13:56:24
0.8572 ریال13:49:24
0.8578 ریال13:42:24
0.858 ریال13:35:24
0.858 ریال13:35:22
0.8579 ریال13:28:25
0.8581 ریال13:00:41
0.8581 ریال13:00:41
0.8585 ریال12:56:24
0.8583 ریال12:49:23
0.8576 ریال12:42:22
0.8574 ریال12:35:23
0.8574 ریال12:35:22
0.8575 ریال12:28:22
0.858 ریال12:21:23
0.8576 ریال12:14:22
0.8574 ریال12:07:25
0.8569 ریال12:00:44
0.8569 ریال12:00:43
0.8576 ریال11:49:21
0.8578 ریال11:42:23
0.858 ریال11:35:22
0.858 ریال11:35:21
0.8578 ریال11:21:19
0.8579 ریال11:14:17
0.8582 ریال11:00:28
0.8582 ریال11:00:28
0.8583 ریال10:49:16
0.8581 ریال10:42:17
0.8584 ریال10:35:17
0.8584 ریال10:35:17
0.8588 ریال10:28:16
0.8585 ریال10:21:17
0.8583 ریال10:14:17
0.8584 ریال10:07:18
0.8582 ریال10:00:31
0.8582 ریال10:00:31
0.858 ریال9:56:17
0.8583 ریال9:49:16
0.8588 ریال9:42:17
0.8587 ریال9:35:17
0.8587 ریال9:35:16
0.8586 ریال9:28:17
0.8588 ریال9:21:19
0.8586 ریال9:14:16
0.8585 ریال9:07:16
0.8586 ریال9:00:28
0.8586 ریال9:00:28
0.8583 ریال8:56:17
0.8584 ریال8:42:17
0.8583 ریال8:35:17
0.8583 ریال8:35:16
0.8586 ریال8:28:17
0.8587 ریال8:14:17
0.859 ریال8:00:31
0.859 ریال8:00:31
0.8589 ریال7:56:17
0.8595 ریال7:49:16
0.8594 ریال7:35:19
0.8594 ریال7:35:18
0.8598 ریال7:14:17
0.8599 ریال6:49:16
0.8595 ریال6:35:19
0.8595 ریال6:35:18
0.8594 ریال6:21:16
0.8596 ریال6:14:16
0.8592 ریال6:00:40
0.8592 ریال6:00:40
0.859 ریال5:49:17
0.8594 ریال5:35:19
0.8594 ریال5:35:18
0.8596 ریال5:14:17
0.8598 ریال5:00:27
0.8598 ریال5:00:27
0.8603 ریال4:49:16
0.8599 ریال4:35:18
0.8599 ریال4:35:17
0.8601 ریال4:14:16
0.8609 ریال3:49:15
0.8607 ریال3:35:16
0.8607 ریال3:35:15
0.861 ریال3:14:15
0.8611 ریال3:00:28
0.8611 ریال3:00:27
0.8612 ریال2:49:15
0.8611 ریال1:35:16
0.8611 ریال1:35:15
0.8612 ریال1:21:16
0.8615 ریال1:07:15
0.8614 ریال0:49:14
0.8612 ریال0:35:14
0.8612 ریال0:35:14
0.8615 ریال0:21:16
0.8614 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی