شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هنگ کنگ / یوان چین

  • نرخ فعلی:0.914
  • بالاترین قیمت روز:0.9181
  • پایین ترین قیمت روز:0.914
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9172
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۷:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.9178
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0038

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.914 ریال20:07:21
0.9145 ریال19:56:19
0.9146 ریال19:49:18
0.9149 ریال19:35:20
0.9149 ریال19:35:20
0.9151 ریال19:28:19
0.9152 ریال19:07:21
0.9151 ریال18:56:19
0.9149 ریال18:28:18
0.9148 ریال18:14:17
0.9147 ریال18:00:43
0.9147 ریال18:00:43
0.9158 ریال17:56:11
0.9146 ریال17:49:17
0.9154 ریال17:42:18
0.9149 ریال17:35:21
0.9149 ریال17:35:20
0.9154 ریال17:28:17
0.9158 ریال17:21:17
0.9156 ریال17:14:17
0.9152 ریال16:56:18
0.9156 ریال16:28:19
0.9157 ریال15:49:18
0.9156 ریال15:42:19
0.9157 ریال15:28:18
0.9156 ریال15:14:17
0.9155 ریال15:07:18
0.9154 ریال14:56:18
0.9153 ریال14:49:17
0.9157 ریال14:42:19
0.9152 ریال14:28:18
0.9153 ریال14:21:18
0.9152 ریال14:00:42
0.9152 ریال14:00:40
0.9151 ریال13:56:19
0.915 ریال13:49:16
0.9149 ریال13:42:18
0.9157 ریال13:35:18
0.9157 ریال13:35:17
0.9155 ریال13:28:18
0.9146 ریال13:21:18
0.9145 ریال13:07:18
0.9148 ریال13:00:28
0.9148 ریال13:00:28
0.915 ریال12:56:17
0.9148 ریال12:49:16
0.915 ریال12:42:16
0.9146 ریال12:28:18
0.914 ریال12:14:17
0.9141 ریال12:00:37
0.9141 ریال12:00:37
0.9144 ریال11:56:18
0.9141 ریال11:49:16
0.9144 ریال11:42:18
0.9143 ریال11:28:17
0.9145 ریال11:14:16
0.9144 ریال11:07:17
0.9143 ریال11:00:28
0.9143 ریال11:00:27
0.9146 ریال10:56:16
0.9143 ریال10:49:16
0.9144 ریال10:42:19
0.9146 ریال10:35:17
0.9146 ریال10:35:17
0.915 ریال10:28:18
0.9157 ریال10:21:17
0.9158 ریال10:14:16
0.9157 ریال10:00:33
0.9157 ریال10:00:33
0.9156 ریال9:56:16
0.9162 ریال9:49:15
0.916 ریال9:42:17
0.9157 ریال9:28:17
0.9159 ریال9:21:17
0.916 ریال9:14:16
0.9175 ریال8:56:19
0.917 ریال8:35:18
0.917 ریال8:35:18
0.9172 ریال8:28:17
0.9173 ریال8:21:17
0.9171 ریال8:14:16
0.9172 ریال8:00:36
0.9172 ریال8:00:36
0.9175 ریال7:56:18
0.9176 ریال7:42:17
0.9177 ریال7:28:18
0.9178 ریال7:14:16
0.918 ریال7:07:17
0.9181 ریال7:00:34
0.9181 ریال7:00:32
0.918 ریال6:49:17
0.9177 ریال6:42:22
0.9176 ریال6:35:18
0.9176 ریال6:35:17
0.9177 ریال6:28:19
0.9175 ریال6:21:17
0.9172 ریال6:14:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی