شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Health Care Select Sector SPDR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.13%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی