شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GYD/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0048
  • بالاترین قیمت روز:0.0048
  • پایین ترین قیمت روز:0.0047
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0047
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0048
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک GYD/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GYD/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0048 ریال3:29:04
0.0047 ریال3:28:10
0.0048 ریال3:22:03
0.0047 ریال3:21:09
0.0048 ریال3:15:04
0.0048 ریال3:15:04
0.0047 ریال3:14:09
0.0048 ریال3:08:04
0.0047 ریال3:07:11
0.0048 ریال3:01:04
0.0047 ریال3:00:16
0.0047 ریال3:00:15
0.0048 ریال2:57:04
0.0047 ریال2:56:11
0.0048 ریال2:50:05
0.0048 ریال2:50:04
0.0047 ریال2:49:12
0.0048 ریال2:43:03
0.0047 ریال2:42:12
0.0048 ریال2:36:04
0.0047 ریال2:35:12
0.0047 ریال2:35:12
0.0048 ریال2:29:04
0.0047 ریال2:28:11
0.0048 ریال2:22:04
0.0047 ریال2:21:12
0.0048 ریال2:15:05
0.0048 ریال2:15:04
0.0047 ریال2:14:11
0.0048 ریال2:08:03
0.0047 ریال2:07:12
0.0048 ریال2:01:05
0.0047 ریال2:00:17
0.0047 ریال2:00:17
0.0048 ریال1:57:04
0.0047 ریال1:56:11
0.0048 ریال1:50:05
0.0048 ریال1:50:04
0.0047 ریال1:49:12
0.0048 ریال1:43:04
0.0047 ریال1:42:11
0.0048 ریال1:36:04
0.0047 ریال1:35:12
0.0047 ریال1:35:11
0.0048 ریال1:29:04
0.0047 ریال1:28:11
0.0048 ریال1:22:04
0.0047 ریال1:21:13
0.0048 ریال1:15:04
0.0048 ریال1:15:03
0.0047 ریال1:14:11
0.0048 ریال1:08:03
0.0047 ریال1:07:12
0.0048 ریال1:01:05
0.0047 ریال1:00:17
0.0047 ریال1:00:15
0.0048 ریال0:57:04
0.0047 ریال0:56:11
0.0048 ریال0:50:05
0.0048 ریال0:50:04
0.0047 ریال0:49:11
0.0048 ریال0:43:04
0.0047 ریال0:42:11
0.0048 ریال0:36:04
0.0047 ریال0:35:13
0.0047 ریال0:35:12
0.0048 ریال0:29:04
0.0047 ریال0:28:11
0.0048 ریال0:22:04
0.0047 ریال0:21:13
0.0048 ریال0:15:05
0.0048 ریال0:15:04
0.0047 ریال0:14:11
0.0048 ریال0:08:04
0.0047 ریال0:07:15
0.0048 ریال18:15:43
0.0048 ریال18:15:42
0.0047 ریال18:14:50
0.0048 ریال18:08:46
0.0047 ریال18:07:55
0.0048 ریال18:03:11
0.0047 ریال18:01:52
0.0047 ریال18:01:51
0.0048 ریال17:57:41
0.0047 ریال17:56:55
0.0048 ریال17:50:53
0.0048 ریال17:50:52
0.0047 ریال17:49:51
0.0048 ریال17:43:38
0.0047 ریال17:42:52
0.0048 ریال17:36:43
0.0047 ریال17:35:56
0.0047 ریال17:35:54
0.0048 ریال17:29:39
0.0047 ریال17:28:47
0.0048 ریال17:22:36
0.0047 ریال17:21:53
0.0048 ریال17:16:18
0.0048 ریال17:16:14
0.0047 ریال17:14:48
0.0048 ریال17:08:44
0.0047 ریال17:07:50
0.0048 ریال17:02:44
0.0047 ریال17:01:36
0.0047 ریال17:01:34
0.0048 ریال16:57:37
0.0047 ریال16:56:51
0.0048 ریال16:50:43
0.0048 ریال16:50:42
0.0047 ریال16:49:48
0.0048 ریال16:43:35
0.0047 ریال16:42:45
0.0048 ریال16:36:36
0.0047 ریال16:35:53
0.0047 ریال16:35:52
0.0048 ریال16:29:33
0.0047 ریال16:28:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی