شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 430.77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 760.77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 651.23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 972.23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.83%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی