iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده کمتر از کیلو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,481,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 953,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,140,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,294,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,697,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,737,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,240,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,194,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.8%