شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده کمتر از کیلو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,287,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 317,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,449,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,155,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,886,618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,718,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,158,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,446,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.47%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی