iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,676,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,403,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,427,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,652,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,453,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,626,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,648,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,431,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.82%