شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده بنکداری

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,247,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 547,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,638,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61,905 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,311,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,388,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,969,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,730,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی