iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,032,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,197,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,991,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,238,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,201,528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,028,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,486,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,743,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.74%