شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده فردایی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,362,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 277,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,605,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,034,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,372,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,267,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,093,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,546,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.09%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی