iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده شنبه ای

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,299,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,760,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,213,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,846,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,323,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,736,528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,555,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,504,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.38%