شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,582,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 177,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,800,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 959,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,246,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,513,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,531,978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,228,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.92%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی