iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,279,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,600,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,627,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,252,609 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,004,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,875,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,436,701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,443,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.15%