شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای 18 عیار / 740

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,307,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,128,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 112,450 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,547,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 693,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,901,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,339,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.33%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی