iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,811,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,095,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,497,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,410,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,089,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,817,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,573,392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,333,608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.14%