شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / حواله دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,585,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 489,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,168,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,812,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,283,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,398,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,697,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی