شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / بر مبنای سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,729,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,078,300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,930,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,877,743 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,957,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,850,067 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,424,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,383,023 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.46%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی