iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / بر مبنای سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,388,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 590,311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,038,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 940,073 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,822,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,155,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,387,756 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,590,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.52%