شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / عیار جهانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,048,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 164,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,239,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 644,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,027,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,856,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,327,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,556,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.05%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی