شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GNT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0365
  • بالاترین قیمت روز:0.0374
  • پایین ترین قیمت روز:0.0361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0375
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0373
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0365 ریال3:43:04
0.0374 ریال3:42:12
0.0365 ریال3:41:03
0.0368 ریال3:36:04
0.0374 ریال3:35:10
0.0374 ریال3:35:09
0.0367 ریال3:29:04
0.0374 ریال3:28:10
0.0367 ریال3:26:04
0.0369 ریال3:22:03
0.0374 ریال3:21:09
0.0369 ریال3:15:04
0.0369 ریال3:15:04
0.0374 ریال3:14:09
0.0369 ریال3:11:04
0.0368 ریال3:08:04
0.0374 ریال3:07:11
0.0368 ریال3:06:04
0.0367 ریال3:01:04
0.0374 ریال3:00:16
0.0374 ریال3:00:15
0.0367 ریال2:57:04
0.0374 ریال2:56:11
0.0364 ریال2:51:04
0.0365 ریال2:50:05
0.0365 ریال2:50:04
0.0374 ریال2:49:12
0.0365 ریال2:46:04
0.0364 ریال2:43:03
0.0374 ریال2:42:12
0.0364 ریال2:36:04
0.0374 ریال2:35:12
0.0374 ریال2:35:12
0.0365 ریال2:31:05
0.0366 ریال2:29:04
0.0374 ریال2:28:11
0.0366 ریال2:26:04
0.0365 ریال2:22:04
0.0374 ریال2:21:12
0.0365 ریال2:15:05
0.0365 ریال2:15:04
0.0374 ریال2:14:11
0.0365 ریال2:11:03
0.0363 ریال2:08:03
0.0374 ریال2:07:12
0.0363 ریال2:01:05
0.0374 ریال2:00:17
0.0374 ریال2:00:17
0.0364 ریال1:57:04
0.0374 ریال1:56:11
0.0363 ریال1:50:05
0.0363 ریال1:50:04
0.0374 ریال1:49:12
0.0363 ریال1:46:04
0.0361 ریال1:43:04
0.0374 ریال1:42:11
0.0361 ریال1:36:04
0.0374 ریال1:35:12
0.0374 ریال1:35:11
0.0362 ریال1:29:04
0.0374 ریال1:28:11
0.0362 ریال1:22:04
0.0374 ریال1:21:13
0.0363 ریال1:16:04
0.0361 ریال1:15:04
0.0361 ریال1:15:03
0.0374 ریال1:14:11
0.0361 ریال1:11:04
0.0362 ریال1:08:03
0.0374 ریال1:07:11
0.0362 ریال1:01:05
0.0374 ریال1:00:17
0.0374 ریال1:00:15
0.0362 ریال0:57:04
0.0374 ریال0:56:11
0.0362 ریال0:51:04
0.0364 ریال0:50:04
0.0364 ریال0:50:04
0.0374 ریال0:49:11
0.0364 ریال0:46:04
0.0365 ریال0:43:04
0.0374 ریال0:42:11
0.0365 ریال0:41:04
0.037 ریال0:36:04
0.0374 ریال0:35:13
0.0374 ریال0:35:12
0.0373 ریال0:29:04
0.0374 ریال0:28:11
0.0373 ریال0:22:04
0.0374 ریال0:21:13
0.0373 ریال0:15:05
0.0373 ریال0:15:04
0.0374 ریال0:14:11
0.0373 ریال0:08:04
0.0374 ریال0:07:15
0.0373 ریال18:15:43
0.0373 ریال18:15:42
0.0374 ریال18:14:50
0.0373 ریال18:08:46
0.0374 ریال18:07:55
0.0373 ریال18:02:19
0.0374 ریال18:01:52
0.0374 ریال18:01:51
0.0372 ریال17:57:41
0.0374 ریال17:56:55
0.0373 ریال17:50:53
0.0373 ریال17:50:52
0.0374 ریال17:49:51
0.0373 ریال17:43:38
0.0374 ریال17:42:52
0.0373 ریال17:36:43
0.0374 ریال17:35:56
0.0374 ریال17:35:54
0.0373 ریال17:29:39
0.0374 ریال17:28:47
0.0373 ریال17:26:39
0.0374 ریال17:21:53
0.0373 ریال17:16:44
0.0372 ریال17:16:18
0.0372 ریال17:16:14
0.0374 ریال17:14:48
0.0372 ریال17:11:43
0.0373 ریال17:08:44
0.0374 ریال17:07:50
0.0373 ریال17:06:47
0.0376 ریال17:02:44
0.0374 ریال17:01:36
0.0374 ریال17:01:34
0.0376 ریال16:57:37
0.0374 ریال16:56:51
0.0376 ریال16:50:43
0.0376 ریال16:50:42
0.0374 ریال16:49:48
0.0376 ریال16:43:35
0.0374 ریال16:42:45
0.0376 ریال16:41:39
0.0375 ریال16:36:36
0.0374 ریال16:35:53
0.0374 ریال16:35:52
0.0375 ریال16:29:33
0.0374 ریال16:28:44
0.0375 ریال16:26:37
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی