شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GNT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0378
  • بالاترین قیمت روز:0.0417
  • پایین ترین قیمت روز:0.0378
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0403
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۹:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.0407
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0378 ریال12:29:28
0.0403 ریال12:28:45
0.0378 ریال12:22:27
0.0403 ریال12:21:49
0.0384 ریال12:15:34
0.0384 ریال12:15:32
0.0403 ریال12:14:39
0.0384 ریال12:11:31
0.0382 ریال12:08:31
0.0403 ریال12:07:44
0.0382 ریال12:02:38
0.0403 ریال12:01:44
0.0403 ریال12:01:38
0.0382 ریال11:57:22
0.0403 ریال11:56:34
0.0381 ریال11:51:29
0.0382 ریال11:50:34
0.0382 ریال11:50:31
0.0403 ریال11:49:36
0.0382 ریال11:47:48
0.0382 ریال11:47:41
0.0381 ریال11:43:23
0.0403 ریال11:42:37
0.0381 ریال11:36:29
0.0403 ریال11:35:43
0.0403 ریال11:35:41
0.0381 ریال11:31:26
0.038 ریال11:29:21
0.0403 ریال11:28:35
0.038 ریال11:26:22
0.0379 ریال11:22:20
0.0403 ریال11:21:38
0.0379 ریال11:15:25
0.0379 ریال11:15:23
0.0403 ریال11:14:33
0.0379 ریال11:08:20
0.0403 ریال11:07:42
0.0379 ریال11:06:20
0.038 ریال11:01:32
0.0403 ریال11:01:25
0.0403 ریال11:01:20
0.0379 ریال10:57:18
0.0403 ریال10:56:29
0.038 ریال10:51:20
0.0378 ریال10:50:24
0.0378 ریال10:50:22
0.0403 ریال10:49:30
0.0378 ریال10:43:15
0.0403 ریال10:42:31
0.0378 ریال10:36:13
0.0403 ریال10:35:32
0.0403 ریال10:35:31
0.0379 ریال10:31:20
0.0381 ریال10:29:14
0.0403 ریال10:28:28
0.0381 ریال10:26:13
0.038 ریال10:22:10
0.0403 ریال10:21:28
0.038 ریال10:16:11
0.0388 ریال10:15:15
0.0388 ریال10:15:11
0.0403 ریال10:14:25
0.0388 ریال10:11:11
0.0391 ریال10:08:10
0.0403 ریال10:07:21
0.0391 ریال10:06:09
0.0392 ریال10:01:22
0.0403 ریال10:00:54
0.0403 ریال10:00:53
0.0393 ریال9:57:08
0.0403 ریال9:56:22
0.0393 ریال9:50:11
0.0393 ریال9:50:10
0.0403 ریال9:49:20
0.0393 ریال9:43:08
0.0403 ریال9:42:21
0.0393 ریال9:36:07
0.0403 ریال9:35:23
0.0403 ریال9:35:22
0.0393 ریال9:31:08
0.0394 ریال9:29:06
0.0403 ریال9:28:21
0.0394 ریال9:26:06
0.0393 ریال9:22:06
0.0403 ریال9:21:21
0.0392 ریال9:15:06
0.0392 ریال9:15:06
0.0403 ریال9:14:19
0.0392 ریال9:08:06
0.0403 ریال9:07:18
0.0392 ریال9:06:05
0.0388 ریال9:01:11
0.0403 ریال9:00:38
0.0403 ریال9:00:23
0.0394 ریال8:57:05
0.0403 ریال8:56:19
0.0399 ریال8:51:06
0.04 ریال8:50:08
0.04 ریال8:50:06
0.0403 ریال8:49:16
0.04 ریال8:43:06
0.0403 ریال8:42:18
0.04 ریال8:36:05
0.0403 ریال8:35:18
0.0403 ریال8:35:17
0.0401 ریال8:31:07
0.04 ریال8:29:05
0.0403 ریال8:28:18
0.04 ریال8:26:05
0.0401 ریال8:22:05
0.0403 ریال8:21:20
0.0402 ریال8:15:06
0.0402 ریال8:15:05
0.0403 ریال8:14:18
0.0402 ریال8:11:06
0.0401 ریال8:08:05
0.0403 ریال8:07:16
0.0401 ریال8:06:05
0.0403 ریال7:56:18
0.0402 ریال7:51:06
0.0403 ریال7:46:05
0.0402 ریال7:43:05
0.0403 ریال7:42:18
0.0402 ریال7:36:05
0.0403 ریال7:35:19
0.0403 ریال7:35:18
0.0402 ریال7:29:05
0.0403 ریال7:28:18
0.0402 ریال7:22:06
0.0403 ریال7:06:06
0.0405 ریال7:01:11
0.0403 ریال7:00:38
0.0403 ریال7:00:36
0.0404 ریال6:57:06
0.0403 ریال6:56:18
0.0406 ریال6:50:08
0.0406 ریال6:50:07
0.0403 ریال6:49:19
0.0406 ریال6:46:05
0.0401 ریال6:43:05
0.0403 ریال6:42:20
0.0401 ریال6:41:06
0.0406 ریال6:36:05
0.0403 ریال6:35:20
0.0403 ریال6:35:19
0.0405 ریال6:29:06
0.0403 ریال6:28:19
0.0405 ریال6:22:11
0.0403 ریال6:21:27
0.0402 ریال6:16:06
0.0405 ریال6:15:07
0.0405 ریال6:15:06
0.0403 ریال6:14:19
0.0405 ریال6:08:07
0.0403 ریال6:07:18
0.0405 ریال6:06:05
0.0404 ریال6:01:09
0.0403 ریال5:56:18
0.04 ریال5:50:07
0.04 ریال5:50:07
0.0403 ریال5:49:18
0.04 ریال5:43:06
0.0403 ریال5:42:19
0.04 ریال5:41:06
0.0401 ریال5:36:06
0.0403 ریال5:35:20
0.0403 ریال5:35:19
0.0401 ریال5:29:07
0.0403 ریال5:28:20
0.0401 ریال5:26:07
0.0399 ریال5:22:06
0.0403 ریال5:21:21
0.04 ریال5:16:07
0.0401 ریال5:15:07
0.0401 ریال5:15:06
0.0403 ریال5:14:19
0.0401 ریال5:11:06
0.04 ریال5:08:05
0.0403 ریال5:07:16
0.04 ریال4:56:18
0.0399 ریال4:46:05
0.04 ریال4:41:05
0.0401 ریال4:36:05
0.0399 ریال4:21:19
0.0398 ریال4:06:05
0.0402 ریال4:01:07
0.0404 ریال3:56:18
0.0401 ریال3:51:06
0.04 ریال3:36:06
0.0397 ریال3:31:06
0.0396 ریال3:26:05
0.0397 ریال3:06:04
0.0398 ریال3:01:07
0.04 ریال2:51:05
0.0407 ریال2:46:04
0.041 ریال2:41:06
0.0416 ریال2:36:06
0.0417 ریال2:31:06
0.0409 ریال2:26:05
0.0411 ریال2:11:06
0.0406 ریال2:06:04
0.04 ریال1:51:06
0.0401 ریال1:46:04
0.0402 ریال1:31:07
0.0404 ریال1:16:04
0.0406 ریال1:11:05
0.0403 ریال1:06:05
0.0402 ریال1:01:07
0.04 ریال0:51:05
0.0401 ریال0:46:05
0.0404 ریال0:41:05
0.0399 ریال0:36:05
0.04 ریال0:26:04
0.0401 ریال0:21:17
0.0402 ریال0:11:06
0.0403 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات