شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Germany 2Y

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -36.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -36.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -36.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -36.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی