شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,743,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 346,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,691,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 398,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,967,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 122,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,596,901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 506,901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی