iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,992,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,060,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 180,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,268,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 388,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,478,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 598,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.8%