شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,581,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 318,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,341,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 558,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,900,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,000,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,474,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,425,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.04%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی