iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه گرمی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,480,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,400,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 99,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,279,683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 220,317 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,938,372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 561,628 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.28%