شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,180,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 152,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,047,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 285,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,246,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,086,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,447,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,885,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.25%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی