شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاری گرجستان / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:23.2387
  • بالاترین قیمت روز:23.4143
  • پایین ترین قیمت روز:22.8572
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.1277
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۲۴
  • نرخ روز گذشته:23.1221
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1166

نمودار کندل استیک لاری گرجستان / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک لاری گرجستان / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.2387 ریال21:35:24
23.2387 ریال21:35:24
23.224 ریال21:28:23
23.2096 ریال21:21:25
23.2055 ریال21:14:22
23.2079 ریال21:07:22
23.2054 ریال21:00:38
23.2054 ریال21:00:38
23.2082 ریال20:56:24
23.1939 ریال20:49:22
23.1832 ریال20:42:24
23.1868 ریال20:35:25
23.1868 ریال20:35:25
23.1743 ریال20:28:22
23.166 ریال20:21:23
23.1713 ریال20:14:21
23.1733 ریال20:07:25
23.1681 ریال20:00:49
23.1681 ریال20:00:48
23.1692 ریال19:56:23
23.1407 ریال19:49:22
23.0435 ریال19:42:25
23.0659 ریال19:35:24
23.0659 ریال19:35:24
23.0691 ریال19:28:23
23.1003 ریال19:21:21
23.0984 ریال19:14:22
23.0939 ریال19:07:24
23.1 ریال19:00:41
23.1 ریال19:00:41
23.1017 ریال18:56:23
23.0816 ریال18:49:22
23.0575 ریال18:42:23
23.1315 ریال18:35:25
23.1315 ریال18:35:25
23.1465 ریال18:28:22
23.1522 ریال18:14:21
22.8572 ریال18:07:26
23.1592 ریال18:00:57
23.1592 ریال18:00:57
23.1931 ریال17:49:21
23.1517 ریال17:42:22
23.1824 ریال17:35:25
23.1824 ریال17:35:24
23.1872 ریال17:28:20
23.1867 ریال17:21:21
23.2367 ریال17:14:21
23.2768 ریال17:07:23
23.2898 ریال17:00:52
23.2898 ریال17:00:52
23.3084 ریال16:56:21
23.3112 ریال16:49:20
23.3125 ریال16:42:24
23.3145 ریال16:35:23
23.3145 ریال16:35:23
23.2963 ریال16:28:22
23.3799 ریال16:21:20
23.3729 ریال16:14:20
23.3833 ریال16:00:50
23.3833 ریال16:00:50
23.4045 ریال15:56:22
23.4067 ریال15:49:21
23.3935 ریال15:42:22
23.3861 ریال15:35:22
23.3861 ریال15:35:21
23.3859 ریال15:28:21
23.4018 ریال15:21:21
23.3965 ریال15:14:20
23.4143 ریال15:07:21
23.407 ریال15:00:40
23.407 ریال15:00:40
23.3964 ریال14:56:21
23.4104 ریال14:49:20
23.4018 ریال14:42:24
23.3824 ریال14:35:21
23.3824 ریال14:35:20
23.3821 ریال14:28:21
23.386 ریال14:14:19
23.3615 ریال14:07:22
23.3577 ریال14:00:49
23.3577 ریال14:00:48
23.3405 ریال13:56:22
23.3374 ریال13:49:19
23.3545 ریال13:42:22
23.3609 ریال13:35:21
23.3609 ریال13:35:21
23.284 ریال13:28:22
23.1494 ریال13:21:21
23.1541 ریال13:14:19
23.1458 ریال13:07:21
23.148 ریال13:00:37
23.148 ریال13:00:37
23.1408 ریال12:56:20
23.1384 ریال12:49:19
23.1144 ریال12:42:20
23.111 ریال12:28:22
23.1447 ریال12:21:20
23.146 ریال12:14:20
23.1504 ریال12:07:25
23.1517 ریال12:00:50
23.1517 ریال12:00:49
23.1592 ریال11:56:21
23.1646 ریال11:49:19
23.1705 ریال11:42:21
23.3255 ریال11:35:21
23.3255 ریال11:35:21
23.2471 ریال10:28:21
23.1027 ریال4:21:18
23.1305 ریال2:56:20
23.1027 ریال2:00:51
23.1027 ریال2:00:50
23.1646 ریال1:28:21
23.1627 ریال1:14:20
23.1527 ریال1:07:19
23.1474 ریال1:00:36
23.1474 ریال1:00:36
23.1237 ریال0:56:19
23.1248 ریال0:49:18
23.1183 ریال0:42:22
23.1274 ریال0:35:20
23.1274 ریال0:35:20
23.121 ریال0:28:18
23.1273 ریال0:14:19
23.1277 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی