iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,155,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96,116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,070,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,760,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 491,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,463,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 788,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.67%