شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,411,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 224,729 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,481,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 294,613 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,858,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 328,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,876,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,310,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی