شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه تمام بهارتحویل 1 روزه صادرات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,727,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 72,972 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,456,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 343,730 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,622,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,177,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,942,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,857,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.59%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی