iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه تمام بهارتحویل 1 روزه صادرات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,097,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,029,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 149,226 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,720,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 458,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,448,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 730,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.43%