شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ص س پشتوانه طلای مفید

  • نرخ فعلی:21655
  • بالاترین قیمت روز:22404
  • پایین ترین قیمت روز:21655
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,404
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:22,920
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,265

نمودار کندل استیک ص س پشتوانه طلای مفید در روز جاری

نمودار کندل استیک ص س پشتوانه طلای مفید در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,655 ریال15:00:13
21,656 ریال14:58:10
21,666 ریال14:56:09
21,655 ریال14:54:13
21,667 ریال14:52:09
21,668 ریال14:46:11
21,669 ریال14:44:10
21,700 ریال14:42:10
21,701 ریال14:40:12
21,750 ریال14:38:10
21,799 ریال14:36:16
21,780 ریال14:34:12
21,781 ریال14:32:13
21,797 ریال14:30:10
21,798 ریال14:28:11
21,797 ریال14:26:12
21,773 ریال14:24:11
21,798 ریال14:22:19
21,772 ریال14:20:17
21,799 ریال14:18:14
21,800 ریال14:16:14
21,805 ریال14:12:12
21,770 ریال14:10:18
21,790 ریال14:08:14
21,780 ریال14:06:12
21,790 ریال14:04:22
21,781 ریال14:02:17
21,800 ریال14:00:15
21,850 ریال13:58:11
21,985 ریال13:56:09
21,899 ریال13:50:09
21,995 ریال13:48:09
21,999 ریال13:46:11
21,799 ریال13:44:09
21,761 ریال13:42:09
21,899 ریال13:40:12
22,060 ریال13:36:12
22,064 ریال13:34:12
22,050 ریال13:32:22
22,098 ریال13:30:18
22,090 ریال13:28:19
22,011 ریال13:26:17
22,101 ریال13:22:18
22,177 ریال13:20:18
22,180 ریال13:18:17
22,205 ریال13:16:14
22,261 ریال13:14:17
22,298 ریال13:12:16
22,300 ریال13:08:13
22,201 ریال13:06:18
22,390 ریال13:04:17
22,404 ریال13:02:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی