شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه تحویل 1 روزه سامان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,300,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,172,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128,540 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,436,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 863,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,795,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,505,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.4%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی