iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه تحویل 1 روزه سامان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,138,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 103,371 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,058,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 183,404 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,750,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 491,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,460,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 781,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.51%