شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پشتوانه طلای لوتوس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,663 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.42%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی