iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پشتوانه طلای لوتوس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,516 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,034 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,710 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.38%