شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/ZAR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4799 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.4799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.4%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی