شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/XAF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.461 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.539 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.47%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی