شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/XAF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.49%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی