شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/VND Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 223 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی