شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/VND Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 777 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.32%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی