شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:85.992
  • بالاترین قیمت روز:86.576
  • پایین ترین قیمت روز:85.886
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.28
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:86.238
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:86.216
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.224

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
85.992 ریال14:35:28
85.992 ریال14:35:27
86.048 ریال14:28:25
85.97 ریال14:21:24
85.999 ریال14:14:22
85.886 ریال14:07:30
85.889 ریال14:00:42
85.889 ریال14:00:41
85.92 ریال13:56:23
85.891 ریال13:49:23
85.92 ریال13:42:23
86.043 ریال13:35:23
86.043 ریال13:35:21
86.148 ریال13:28:25
85.995 ریال13:14:22
86.024 ریال13:07:23
86.017 ریال13:00:40
86.017 ریال13:00:40
86.034 ریال12:56:23
85.961 ریال12:49:23
85.892 ریال12:42:21
85.942 ریال12:35:23
85.942 ریال12:35:22
85.944 ریال12:28:22
85.989 ریال12:21:23
86.073 ریال12:14:21
86.097 ریال12:07:24
86.122 ریال12:00:41
86.122 ریال12:00:41
86.091 ریال11:56:22
86.083 ریال11:49:21
86.258 ریال11:42:22
86.504 ریال11:35:21
86.504 ریال11:35:20
86.479 ریال11:28:20
86.493 ریال11:21:19
86.483 ریال11:14:16
86.438 ریال11:07:17
86.442 ریال11:00:27
86.442 ریال11:00:27
86.418 ریال10:56:17
86.445 ریال10:49:16
86.449 ریال10:42:17
86.431 ریال10:35:16
86.431 ریال10:35:16
86.411 ریال10:28:15
86.445 ریال10:14:16
86.438 ریال10:07:17
86.455 ریال10:00:30
86.455 ریال10:00:30
86.459 ریال9:56:17
86.452 ریال9:49:15
86.425 ریال9:42:16
86.418 ریال9:35:17
86.418 ریال9:35:15
86.411 ریال9:28:16
86.394 ریال9:21:18
86.387 ریال9:14:15
86.411 ریال9:07:16
86.383 ریال9:00:27
86.383 ریال9:00:27
86.425 ریال8:56:17
86.428 ریال8:49:15
86.425 ریال8:42:16
86.435 ریال8:35:16
86.435 ریال8:35:16
86.438 ریال8:28:16
86.431 ریال8:21:16
86.435 ریال8:14:16
86.397 ریال8:00:30
86.397 ریال8:00:30
86.401 ریال7:56:17
86.349 ریال7:49:16
86.387 ریال7:35:18
86.387 ریال7:35:17
86.373 ریال7:21:17
86.363 ریال7:14:16
86.308 ریال7:00:24
86.308 ریال7:00:23
86.37 ریال6:49:15
86.452 ریال6:35:18
86.452 ریال6:35:18
86.449 ریال6:14:15
86.576 ریال6:00:38
86.576 ریال6:00:38
86.521 ریال5:49:16
86.507 ریال5:35:18
86.507 ریال5:35:17
86.483 ریال5:14:16
86.459 ریال5:00:25
86.459 ریال5:00:25
86.352 ریال4:49:16
86.39 ریال4:35:17
86.39 ریال4:35:17
86.373 ریال4:14:16
86.215 ریال4:00:32
86.215 ریال4:00:32
86.188 ریال3:35:16
86.188 ریال3:35:15
86.191 ریال3:14:15
86.174 ریال3:00:27
86.174 ریال3:00:26
86.167 ریال2:49:14
86.181 ریال2:35:16
86.181 ریال2:35:15
86.188 ریال2:21:16
86.191 ریال2:00:31
86.191 ریال2:00:30
86.194 ریال1:49:16
86.184 ریال1:35:15
86.184 ریال1:35:14
86.245 ریال1:21:15
86.261 ریال1:07:15
86.457 ریال0:35:14
86.457 ریال0:35:14
86.172 ریال0:21:15
86.238 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی