شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / لئو رومانی تقاضا

  • نرخ فعلی:5.4543
  • بالاترین قیمت روز:5.4553
  • پایین ترین قیمت روز:5.4181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.421
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:5.4225
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0318

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / لئو رومانی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / لئو رومانی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.4543 ریال17:43:13
5.453 ریال17:36:09
5.453 ریال17:36:07
5.4535 ریال17:29:09
5.4526 ریال17:22:00
5.4541 ریال17:14:53
5.455 ریال17:08:18
5.4536 ریال17:01:45
5.4536 ریال17:01:45
5.4541 ریال16:56:56
5.4529 ریال16:49:54
5.4511 ریال16:42:58
5.4516 ریال16:35:59
5.4516 ریال16:35:57
5.4553 ریال16:29:00
5.4502 ریال16:21:57
5.447 ریال16:14:57
5.446 ریال16:08:01
5.4506 ریال15:57:01
5.4478 ریال15:49:53
5.4446 ریال15:42:55
5.4459 ریال15:36:00
5.4459 ریال15:36:00
5.4475 ریال15:28:57
5.4467 ریال15:21:58
5.443 ریال15:14:48
5.4449 ریال15:07:59
5.4452 ریال15:01:28
5.4452 ریال15:01:28
5.4461 ریال14:56:58
5.4445 ریال14:49:48
5.4437 ریال14:42:59
5.445 ریال14:35:56
5.445 ریال14:35:56
5.4429 ریال14:28:49
5.4443 ریال14:21:54
5.4394 ریال14:14:48
5.4382 ریال14:07:57
5.4412 ریال13:56:51
5.4408 ریال13:49:48
5.4439 ریال13:42:51
5.4398 ریال13:35:54
5.4398 ریال13:35:52
5.4378 ریال13:28:44
5.4386 ریال13:21:49
5.4288 ریال13:14:44
5.4284 ریال13:07:46
5.4308 ریال12:56:45
5.4331 ریال12:49:46
5.4322 ریال12:42:45
5.4306 ریال12:35:51
5.4306 ریال12:35:49
5.4263 ریال12:28:48
5.4284 ریال12:21:45
5.4298 ریال12:14:46
5.4303 ریال12:01:51
5.4303 ریال12:01:50
5.4308 ریال11:56:46
5.4341 ریال11:42:47
5.4317 ریال11:35:46
5.4317 ریال11:35:46
5.4253 ریال11:28:21
5.427 ریال11:21:21
5.4278 ریال11:14:17
5.4286 ریال11:07:21
5.4261 ریال10:56:18
5.4232 ریال10:49:16
5.42 ریال10:42:18
5.4197 ریال10:35:18
5.4197 ریال10:35:18
5.4213 ریال10:28:18
5.4218 ریال10:21:17
5.4203 ریال10:14:16
5.4209 ریال10:07:17
5.4229 ریال10:00:27
5.4229 ریال10:00:27
5.4224 ریال9:56:16
5.4219 ریال9:49:15
5.4214 ریال9:42:16
5.4205 ریال9:28:17
5.4214 ریال9:21:17
5.4233 ریال9:14:16
5.4218 ریال9:07:16
5.4199 ریال8:56:15
5.4213 ریال8:49:14
5.4208 ریال8:43:08
5.4209 ریال8:35:15
5.4209 ریال8:35:15
5.4217 ریال8:28:14
5.4199 ریال8:21:16
5.4181 ریال8:14:14
5.4186 ریال8:07:14
5.4199 ریال8:00:32
5.4199 ریال8:00:31
5.42 ریال7:56:14
5.421 ریال7:49:13
5.4206 ریال7:42:16
5.4195 ریال7:35:16
5.4195 ریال7:35:15
5.4208 ریال7:28:16
5.4212 ریال7:21:16
5.4208 ریال7:14:15
5.4213 ریال7:07:16
5.4217 ریال6:56:15
5.4215 ریال6:49:15
5.4225 ریال6:42:16
5.4216 ریال6:35:16
5.4216 ریال6:35:15
5.4221 ریال6:28:15
5.424 ریال6:21:16
5.4227 ریال6:14:14
5.4234 ریال6:07:16
5.4253 ریال6:00:35
5.4253 ریال6:00:33
5.4262 ریال5:56:15
5.4264 ریال5:49:14
5.424 ریال5:42:16
5.4277 ریال5:35:16
5.4277 ریال5:35:15
5.4259 ریال5:28:15
5.4231 ریال5:21:15
5.4237 ریال5:14:15
5.4228 ریال5:07:15
5.423 ریال5:00:22
5.423 ریال5:00:21
5.4221 ریال4:56:14
5.421 ریال4:49:15
5.4221 ریال4:42:14
5.4228 ریال4:35:15
5.4228 ریال4:35:14
5.4226 ریال4:28:13
5.4204 ریال4:21:14
5.4215 ریال4:14:14
5.4225 ریال4:07:15
5.4197 ریال3:56:15
5.4211 ریال3:49:13
5.4202 ریال3:42:14
5.4217 ریال3:35:15
5.4217 ریال3:35:14
5.4212 ریال3:28:13
5.4226 ریال3:21:15
5.4217 ریال3:14:13
5.4212 ریال3:07:14
5.4217 ریال2:42:15
5.4234 ریال2:21:14
5.4248 ریال2:14:12
5.4243 ریال2:07:15
5.4225 ریال1:56:14
5.4216 ریال1:49:14
5.421 ریال1:42:15
5.4202 ریال1:35:14
5.4202 ریال1:35:14
5.4207 ریال1:28:13
5.4185 ریال1:21:15
5.4206 ریال1:14:13
5.4216 ریال1:07:13
5.4215 ریال1:00:23
5.4215 ریال1:00:21
5.421 ریال0:56:14
5.4215 ریال0:49:12
5.4211 ریال0:42:15
5.4215 ریال0:28:13
5.4202 ریال0:21:13
5.422 ریال0:14:13
5.421 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی