شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / سُل پرو

  • نرخ فعلی:4.2698
  • بالاترین قیمت روز:4.2804
  • پایین ترین قیمت روز:4.2563
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.2563
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۷:۳۸
  • نرخ روز گذشته:4.2546
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0152

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / سُل پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / سُل پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2698 ریال18:07:38
4.2715 ریال18:01:21
4.2715 ریال18:01:18
4.2681 ریال17:56:33
4.2705 ریال17:49:33
4.2671 ریال17:42:33
4.2695 ریال17:35:36
4.2695 ریال17:35:36
4.2685 ریال17:28:34
4.2719 ریال17:21:33
4.2705 ریال17:07:34
4.2712 ریال17:01:00
4.2712 ریال17:01:00
4.2695 ریال16:56:33
4.2675 ریال16:49:29
4.2661 ریال16:42:31
4.2681 ریال16:35:34
4.2681 ریال16:35:34
4.2668 ریال16:28:32
4.2647 ریال16:21:29
4.2637 ریال16:14:29
4.2678 ریال16:07:34
4.2709 ریال16:00:56
4.2709 ریال16:00:55
4.2732 ریال15:56:30
4.2746 ریال15:49:28
4.2729 ریال15:42:28
4.2705 ریال15:35:32
4.2705 ریال15:35:32
4.2739 ریال15:28:28
4.2715 ریال15:21:29
4.2726 ریال15:14:28
4.2749 ریال15:07:27
4.2746 ریال15:00:50
4.2746 ریال15:00:50
4.2709 ریال14:56:30
4.2746 ریال14:49:27
4.2753 ریال14:28:28
4.2743 ریال14:21:28
4.2756 ریال14:14:25
4.2732 ریال14:07:35
4.2715 ریال14:00:52
4.2715 ریال14:00:52
4.2729 ریال13:49:27
4.2719 ریال13:42:23
4.2729 ریال13:35:23
4.2729 ریال13:35:21
4.2726 ریال13:28:24
4.2705 ریال13:21:24
4.2702 ریال13:14:22
4.2729 ریال13:07:22
4.2719 ریال13:00:40
4.2719 ریال13:00:40
4.2722 ریال12:56:23
4.2719 ریال12:49:22
4.2736 ریال12:42:21
4.2729 ریال12:35:23
4.2729 ریال12:35:21
4.2719 ریال12:28:22
4.2698 ریال12:21:22
4.2749 ریال12:14:21
4.2763 ریال12:07:24
4.2777 ریال12:00:41
4.2777 ریال12:00:41
4.278 ریال11:49:21
4.2777 ریال11:42:22
4.277 ریال11:35:21
4.277 ریال11:35:20
4.2739 ریال11:28:20
4.2756 ریال11:21:18
4.276 ریال11:14:16
4.2743 ریال11:07:17
4.2732 ریال11:00:27
4.2732 ریال11:00:26
4.2722 ریال10:56:16
4.2736 ریال10:49:15
4.2739 ریال10:42:16
4.2726 ریال10:35:16
4.2726 ریال10:35:16
4.2722 ریال10:28:15
4.2729 ریال10:21:16
4.2736 ریال10:14:16
4.2732 ریال10:07:17
4.2743 ریال9:49:15
4.2729 ریال9:42:16
4.2732 ریال9:35:16
4.2732 ریال9:35:15
4.2722 ریال9:28:16
4.2712 ریال9:21:18
4.2722 ریال9:07:16
4.2705 ریال9:00:27
4.2705 ریال9:00:27
4.2722 ریال8:56:16
4.2732 ریال8:49:15
4.2726 ریال8:35:16
4.2726 ریال8:35:16
4.2732 ریال8:21:16
4.2729 ریال8:14:16
4.2712 ریال8:00:29
4.2712 ریال8:00:29
4.2692 ریال7:49:15
4.2705 ریال7:35:18
4.2705 ریال7:35:17
4.2698 ریال7:21:17
4.2695 ریال7:14:16
4.2678 ریال7:00:24
4.2678 ریال7:00:23
4.2702 ریال6:49:15
4.2743 ریال6:35:18
4.2743 ریال6:35:17
4.2746 ریال6:14:15
4.2804 ریال6:00:37
4.2804 ریال6:00:37
4.2787 ریال5:49:16
4.2766 ریال5:35:18
4.2766 ریال5:35:17
4.2753 ریال5:14:16
4.2729 ریال5:00:25
4.2729 ریال5:00:25
4.2688 ریال4:49:15
4.2709 ریال4:35:17
4.2709 ریال4:35:16
4.2688 ریال4:14:15
4.2631 ریال4:00:31
4.2631 ریال4:00:31
4.2607 ریال3:49:15
4.261 ریال3:14:15
4.2603 ریال3:00:26
4.2603 ریال3:00:26
4.2597 ریال2:49:14
4.2603 ریال2:35:16
4.2603 ریال2:35:15
4.26 ریال2:21:15
4.2603 ریال2:00:29
4.2603 ریال2:00:29
4.261 ریال1:49:16
4.2607 ریال1:35:15
4.2607 ریال1:35:14
4.2617 ریال1:21:15
4.26 ریال1:07:14
4.2597 ریال0:49:13
4.2563 ریال0:21:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی