شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.4888
  • بالاترین قیمت روز:0.4901
  • پایین ترین قیمت روز:0.4827
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4853
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.4855
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / ریال عمان در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / ریال عمان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4888 ریال21:28:20
0.489 ریال21:21:21
0.4891 ریال21:14:18
0.4886 ریال21:00:32
0.4886 ریال21:00:30
0.4888 ریال20:56:20
0.4889 ریال20:49:18
0.4893 ریال20:28:18
0.4892 ریال20:21:19
0.4893 ریال20:14:18
0.4898 ریال20:07:20
0.4896 ریال20:00:39
0.4896 ریال20:00:38
0.4895 ریال19:56:19
0.4893 ریال19:49:18
0.4901 ریال19:42:21
0.49 ریال19:35:20
0.49 ریال19:35:19
0.4898 ریال19:28:19
0.4895 ریال19:21:18
0.4896 ریال19:14:18
0.4891 ریال19:07:21
0.4893 ریال19:00:32
0.4893 ریال19:00:31
0.4887 ریال18:56:18
0.4883 ریال18:49:18
0.4886 ریال18:42:18
0.4881 ریال18:35:21
0.4881 ریال18:35:20
0.4883 ریال18:28:18
0.4892 ریال18:14:17
0.489 ریال18:07:21
0.4889 ریال18:00:42
0.4889 ریال18:00:42
0.4849 ریال17:56:10
0.4885 ریال17:49:17
0.4876 ریال17:42:18
0.4873 ریال17:35:20
0.4873 ریال17:35:20
0.4874 ریال17:28:17
0.4873 ریال17:21:17
0.4874 ریال17:14:17
0.4882 ریال17:07:19
0.4881 ریال17:00:37
0.4881 ریال17:00:36
0.488 ریال16:56:17
0.4881 ریال16:49:16
0.4877 ریال16:42:20
0.4874 ریال16:35:18
0.4874 ریال16:35:18
0.4869 ریال16:21:18
0.4871 ریال16:14:17
0.4866 ریال16:07:19
0.4865 ریال16:00:36
0.4865 ریال16:00:36
0.4864 ریال15:56:18
0.4867 ریال15:49:17
0.4869 ریال15:42:19
0.4866 ریال15:35:19
0.4866 ریال15:35:18
0.4863 ریال15:14:17
0.4864 ریال15:07:18
0.4865 ریال15:00:32
0.4865 ریال15:00:31
0.4863 ریال14:56:18
0.4865 ریال14:49:16
0.4866 ریال14:14:16
0.4863 ریال14:07:19
0.4865 ریال14:00:41
0.4865 ریال14:00:38
0.487 ریال13:56:19
0.4871 ریال13:49:16
0.487 ریال13:42:18
0.4866 ریال13:35:17
0.4866 ریال13:35:17
0.4865 ریال13:28:18
0.4873 ریال13:21:18
0.4871 ریال13:14:16
0.4875 ریال13:07:18
0.4876 ریال13:00:28
0.4876 ریال13:00:27
0.4879 ریال12:56:17
0.4882 ریال12:49:16
0.4881 ریال12:42:16
0.488 ریال12:28:18
0.4882 ریال12:21:17
0.4883 ریال12:14:16
0.4875 ریال12:07:20
0.4877 ریال11:56:17
0.4872 ریال11:49:16
0.4871 ریال11:42:18
0.487 ریال11:35:18
0.487 ریال11:35:17
0.4871 ریال11:21:17
0.4873 ریال11:07:17
0.4871 ریال11:00:27
0.4871 ریال11:00:26
0.4876 ریال10:56:16
0.4871 ریال10:42:19
0.4868 ریال10:35:17
0.4868 ریال10:35:16
0.4866 ریال10:28:17
0.4855 ریال10:21:16
0.4854 ریال10:14:16
0.4856 ریال10:00:33
0.4856 ریال10:00:33
0.4857 ریال9:56:16
0.4856 ریال9:42:17
0.4857 ریال9:35:17
0.4857 ریال9:35:17
0.4858 ریال9:28:17
0.4859 ریال9:14:16
0.4856 ریال9:02:09
0.4856 ریال9:02:09
0.4852 ریال8:49:16
0.4851 ریال8:35:18
0.4851 ریال8:35:17
0.485 ریال8:21:16
0.4849 ریال8:14:16
0.4848 ریال8:00:36
0.4848 ریال8:00:35
0.4847 ریال7:56:17
0.4848 ریال7:49:16
0.4849 ریال7:28:17
0.4848 ریال7:14:16
0.4847 ریال7:07:17
0.4848 ریال7:00:33
0.4848 ریال7:00:32
0.4847 ریال6:56:17
0.4846 ریال6:49:17
0.4847 ریال6:14:18
0.4849 ریال6:07:18
0.4846 ریال6:00:37
0.4846 ریال6:00:33
0.4847 ریال5:56:18
0.4849 ریال5:49:17
0.4852 ریال5:14:16
0.4853 ریال5:00:24
0.4853 ریال5:00:23
0.4855 ریال4:49:16
0.4827 ریال4:42:16
0.4856 ریال4:28:16
0.4855 ریال4:21:16
0.4856 ریال3:56:16
0.4854 ریال3:49:16
0.4852 ریال3:21:15
0.4855 ریال2:56:17
0.4853 ریال2:42:16
0.485 ریال2:14:16
0.4854 ریال2:07:17
0.4855 ریال1:56:17
0.4854 ریال1:42:19
0.4851 ریال1:35:18
0.4851 ریال1:35:16
0.485 ریال1:28:17
0.4851 ریال1:21:16
0.4849 ریال1:14:17
0.4848 ریال1:00:28
0.4848 ریال1:00:28
0.4849 ریال0:56:16
0.485 ریال0:49:15
0.4849 ریال0:42:17
0.4852 ریال0:35:17
0.4852 ریال0:35:17
0.4853 ریال0:14:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی