شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / کوردوبا نیکاراگوئه

  • نرخ فعلی:43.136
  • بالاترین قیمت روز:43.268
  • پایین ترین قیمت روز:42.169
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:42.864
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:42.857
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.279

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
43.136 ریال21:07:18
43.129 ریال21:00:31
43.129 ریال21:00:30
43.146 ریال20:56:20
43.16 ریال20:49:18
43.197 ریال20:42:20
43.19 ریال20:28:18
43.18 ریال20:21:19
43.197 ریال20:14:18
43.231 ریال20:07:20
43.221 ریال20:00:38
43.221 ریال20:00:38
43.207 ریال19:56:19
43.194 ریال19:49:17
43.268 ریال19:42:21
43.255 ریال19:35:19
43.255 ریال19:35:19
43.228 ریال19:28:18
43.223 ریال19:21:18
43.207 ریال19:14:18
43.173 ریال19:07:21
43.187 ریال19:00:31
43.187 ریال19:00:31
43.139 ریال18:56:18
43.109 ریال18:49:18
43.139 ریال18:42:18
43.095 ریال18:35:21
43.095 ریال18:35:20
43.115 ریال18:28:18
43.2 ریال18:14:17
43.18 ریال18:07:21
43.177 ریال18:00:42
43.177 ریال18:00:42
42.169 ریال17:56:10
43.132 ریال17:49:16
43.058 ریال17:42:18
43.03 ریال17:35:20
43.03 ریال17:35:19
43.037 ریال17:28:17
42.169 ریال17:21:17
43.044 ریال17:14:17
43.109 ریال17:07:18
43.105 ریال17:00:37
43.105 ریال17:00:36
43.092 ریال16:56:17
43.098 ریال16:49:16
43.068 ریال16:42:20
43.037 ریال16:35:18
43.037 ریال16:35:18
43.003 ریال16:28:19
43 ریال16:21:18
43.003 ریال16:14:17
42.969 ریال16:00:35
42.969 ریال16:00:35
42.952 ریال15:56:18
42.973 ریال15:49:17
42.993 ریال15:42:19
42.952 ریال15:35:19
42.952 ریال15:35:17
42.925 ریال15:21:18
42.932 ریال15:14:16
42.935 ریال15:07:18
42.942 ریال15:00:32
42.942 ریال15:00:31
42.928 ریال14:56:18
42.945 ریال14:49:16
42.949 ریال14:42:18
42.959 ریال14:35:18
42.959 ریال14:35:17
42.956 ریال14:21:17
42.962 ریال14:14:16
42.925 ریال14:07:19
42.945 ریال14:00:41
42.945 ریال14:00:37
42.986 ریال13:56:19
43.003 ریال13:49:16
42.986 ریال13:42:18
42.959 ریال13:35:17
42.959 ریال13:35:17
42.942 ریال13:28:18
43.013 ریال13:14:16
43.037 ریال13:07:18
43.044 ریال13:00:27
43.044 ریال13:00:27
43.068 ریال12:56:17
43.095 ریال12:49:16
43.092 ریال12:42:16
43.075 ریال12:35:17
43.075 ریال12:35:16
43.081 ریال12:28:18
43.095 ریال12:14:16
43.047 ریال12:07:20
43.064 ریال12:00:35
43.064 ریال12:00:35
43.071 ریال11:56:17
43.027 ریال11:49:16
43.013 ریال11:35:18
43.013 ریال11:35:17
43.007 ریال11:28:17
43.013 ریال11:21:17
43.024 ریال11:14:16
43.03 ریال11:07:17
43.02 ریال11:00:27
43.02 ریال11:00:26
43.058 ریال10:56:16
43.02 ریال10:42:18
42.986 ریال10:35:17
42.986 ریال10:35:16
42.969 ریال10:28:17
42.874 ریال10:21:16
42.871 ریال10:14:15
42.881 ریال10:07:17
42.884 ریال10:00:33
42.884 ریال10:00:33
42.891 ریال9:49:15
42.884 ریال9:42:17
42.891 ریال9:35:17
42.891 ریال9:35:16
42.901 ریال9:28:17
42.905 ریال9:21:16
42.908 ریال9:14:15
42.877 ریال9:07:18
42.867 ریال9:02:09
42.867 ریال9:02:09
42.847 ریال8:56:18
42.843 ریال8:49:16
42.84 ریال8:42:17
42.833 ریال8:28:17
42.83 ریال8:21:16
42.823 ریال8:14:16
42.806 ریال7:56:17
42.816 ریال7:49:16
42.82 ریال7:35:17
42.82 ریال7:35:17
42.816 ریال7:21:16
42.813 ریال7:14:16
42.803 ریال7:07:17
42.809 ریال7:00:33
42.809 ریال7:00:32
42.806 ریال6:56:17
42.789 ریال6:49:16
42.803 ریال6:35:18
42.803 ریال6:35:17
42.809 ریال6:28:18
42.799 ریال6:14:18
42.826 ریال6:07:18
42.799 ریال6:00:37
42.799 ریال6:00:33
42.803 ریال5:56:18
42.823 ریال5:49:16
42.847 ریال5:42:18
42.84 ریال5:35:19
42.84 ریال5:35:17
42.847 ریال5:28:17
42.843 ریال5:21:17
42.85 ریال5:07:16
42.854 ریال5:00:24
42.854 ریال5:00:23
42.874 ریال4:49:15
42.847 ریال4:42:16
42.877 ریال4:28:16
42.881 ریال4:21:15
42.884 ریال4:14:15
42.881 ریال4:00:28
42.881 ریال4:00:27
42.877 ریال3:56:16
42.867 ریال3:49:16
42.85 ریال3:42:17
42.84 ریال3:35:17
42.84 ریال3:35:16
42.843 ریال3:28:16
42.85 ریال3:14:16
42.854 ریال3:07:16
42.85 ریال3:00:30
42.85 ریال3:00:30
42.843 ریال2:56:16
42.837 ریال2:49:15
42.823 ریال2:14:16
42.857 ریال2:07:17
42.864 ریال1:56:17
42.854 ریال1:42:18
42.83 ریال1:35:18
42.83 ریال1:35:16
42.82 ریال1:28:17
42.826 ریال1:21:16
42.816 ریال1:14:17
42.803 ریال1:07:16
42.799 ریال1:00:28
42.799 ریال1:00:28
42.813 ریال0:56:16
42.816 ریال0:49:15
42.813 ریال0:42:17
42.837 ریال0:35:17
42.837 ریال0:35:17
42.85 ریال0:21:17
42.84 ریال0:14:16
42.864 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی