شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:27.3035
  • بالاترین قیمت روز:27.3897
  • پایین ترین قیمت روز:27.2799
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.3508
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۹:۱۵
  • نرخ روز گذشته:27.3401
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0366

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.3035 ریال6:49:15
27.3002 ریال6:35:18
27.3002 ریال6:35:18
27.3023 ریال6:21:16
27.3021 ریال6:14:15
27.3161 ریال6:00:39
27.3161 ریال6:00:39
27.2799 ریال5:49:16
27.2987 ریال5:35:18
27.2987 ریال5:35:18
27.3493 ریال5:14:17
27.3633 ریال5:00:26
27.3633 ریال5:00:26
27.3429 ریال4:49:16
27.3609 ریال4:35:17
27.3609 ریال4:35:17
27.3653 ریال4:14:16
27.3609 ریال4:00:32
27.3609 ریال4:00:32
27.3681 ریال3:49:15
27.3897 ریال3:14:15
27.3772 ریال3:00:27
27.3772 ریال3:00:27
27.36 ریال2:49:15
27.3612 ریال2:35:16
27.3612 ریال2:35:15
27.3677 ریال2:21:16
27.364 ریال2:00:32
27.364 ریال2:00:31
27.3655 ریال1:49:16
27.361 ریال1:35:15
27.361 ریال1:35:14
27.3459 ریال1:21:16
27.3339 ریال1:07:15
27.3245 ریال0:49:13
27.2926 ریال0:35:14
27.2926 ریال0:35:14
27.3262 ریال0:21:15
27.3508 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی